Agregador de novas

Broadcom retira a oferta de compra por Qualcomm

códigocero - Mér, 03/14/2018 - 13:30
Expositor de Qualcomm na pasada edición do Mobile World Congress de Barcelona

Dende o pasado outono o fabricante de semicondutores Broadcom está a negociar a compra do seu meirande competidor, Qualcomm, tendo que escalar paulatinamente a súa oferta económica (de 130.000 a 160.000 millóns de dólares), considerada insuficiente, pero finalmente deron o brazo a torcer e retiran a súa oferta de compra, non porque non consideren atractiva a operación que os colocaría nunha situación privilexiada, senón porque a Casa Branca decidiu bloquear a compra por considerar un risco para a seguridade que unha compañía estranxeira tomase o control de Qualcomm.
Broadcom pretendía trasladar a súa sede oficial aos EE.UU. para minimizar o control gobernamental sobre a operación de compra de Qualcomm, pero a orde presidencial emitida o pasado luns facía imposible que directivos de Broadcom puidesen participar na dirección de Qualcomm. Queda agora por ver se o cambio de domicilio de Broadcom pode servir para mudar o parecer da Administración Trump, permitindo unha operación que aínda parecía lonxe de pecharse.
Dende Broadcom continúan convencidos da necesidade de medrar par consolidar unha posición nun sector moi competitivo e dinámico, no que gañar volume é crucial para a supervivencia, polo que non sería de sorprender que no futuro retomasen as negociacións para absorber grandes compañías do seu sector.

Categorías: Ciencia

O CPETIG pide á Xunta que corrixa unha convocatoria de xestión informática na que se omite a enxeñaría técnica

códigocero - Mér, 03/14/2018 - 13:28
Marcos Mata, presidente do CPETIG

O Colexio de Enxeñaría Técnica en Informática (CPETIG) vén de dar un novo paso a prol da defensa da profesión que representa, un cometido que constitúe un dos seus obxectivos fundamentais. Segundo informa a entidade, esta vén de solicitar á Administración autonómica que emende unha convocatoria da escala de xestión de sistemas de Informática na que “se omite a titulación de Enxeñaría Técnica en Informática”. Por este motivo, o CPETIG enviou a principios desta semana unha carta á Dirección Xeral de Función Pública da Xunta de Galicia para que corrixa a Orde de 1 de marzo de 2018 pola que convoca un proceso selectivo, pola quenda de promoción interna, para o subgrupo A2 da devandita escala.
O CPETIG lembra que ao abeiro desta convocatoria establécense como requirimentos de titulación estar en posesión ou en condicións de obter “a diplomatura ou grao nunha carreira de calquera rama”. Porén, a entidade profesional apunta que nestas bases omítese a titulación de enxeñaría técnica, “feito que causa preocupación ás persoas tituladas en enxeñaría técnica informática, ás que representa o colexio”.
Na súa misiva, o CPETIG solicita a Función Pública “unha corrección de erros da citada orde, de xeito que se inclúa expresamente a Enxeñaría Técnica en Informática como titulación admitida para concorrer á convocatoria ou ben que se emita un comunicado aclaratorio indicando a aceptación da enxeñaría técnica como titulación para optar a este proceso selectivo”.
O colexio explica que a solicitude está fundamentada na Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, que determina que “poden acceder ao subgrupo A2 as persoas en posesión das titulacións de enxeñaría técnica, diplomatura, arquitectura técnica ou equivalente”.
Por outra banda, a entidade que preside Marcos Mata sinala que baixo esta solicitude atópase “a necesidade de que se modifique o actual marco normativo para que este tipo de prazas da escala técnica de informática non estea aberto a calquera titulación”. O CPETIG considera que “abrir a convocatoria destas prazas á xeneralidade das profesións infrinxe os principios de mérito e capacidade e quebranta o de igualdade, amais de supor unha rotunda discriminación ao ver usurpada a súa especialización”.
O colexio pide “que Galicia aplique o modelo doutras Comunidades Autónomas, que si dirixen as convocatorias de postos semellantes única e exclusivamente a persoas tituladas en Enxeñaría Técnica en Informática, que son as únicas oficialmente capacitadas pola súa titulación para o exercicio das funcións propias das prazas convocadas”.

Categorías: Ciencia

Mañá remata o prazo para presentar vídeos a Youtubeir@s

códigocero - Mér, 03/14/2018 - 13:13

A conta atrás para participarmos no certame Youtubeiras.gal, o concurso encamiñado a encher YouTube de vídeos en galego, remata mañá, tal e como lembra hoxe unha das entidades organizadoras do concurso, o Concello de Santiago, que, xunto coas demais institucións implicadas (os servizos de Normalización Lingüística dos Concellos da Baña, Ames, Carballo, Ourense, Pontevedra, Ribadeo, Santiago, Teo e O Grove, as nosas tres Universidades e a Deputación da Coruña) fai así un chamamento ás creadoras e creadores que teñan entre mans unha peza para presentar, que non deixen para pasado mañá o que poden facer mañá. Segundo lembran, Youtubeiras é unha iniciativa para impulsar o talento das nosas novas directoras e directores ao tempo que se traballa pola presenza da lingua nas contornas dixitais.
Segundo sinalamos esta semana, un dos intres álxidos da presente edición do certame será a gala de entrega de premios, que vai contar cunhas mestras de cerimonias de excepción: as integrantes da compañía teatral A Panadaría. A cita será o 20 de abril no Teatro Colón da Coruña. Participarán as actrices Areta Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman.
Os galardóns artéllanse este ano, logo da primeira edición de 2017, en cinco categorías: video-facermos, vídeo-opinarmos, canle, creatividade, eficiencia comunicativa, calidade técnica, calidade lingüística e o premio do público. A estes cinco apartados poden concorrer todas as persoas maiores de 14 anos a través de vídeos de opinión ou videotitoriais autoproducidos en galego subidos a Youtube de xeito independente ou nunha canle.
Na edición presente haberá 5.500 euros en premios. Este repartiranse as ditas categorías, que incrementan o seu número con respecto ao ano pasado. O premio do público, chamado #propostayoutubeira, é unha das grandes novidades deste ano. Como temos sinalado dende Código Cero noutras ocasións, a través deste recoñecemento, os membros de Facebook poderán propoñer a través dun comentario no perfil de Youtubeir@s un vídeo do que sexan seareiros/as incluíndo o cancelo #propostayotubeira.
Segundo puidemos saber, a convocatoria 2017 saldouse cunhas importantes cifras de convocatoria, con máis de 200 vídeos presentados da man de internautas de idades comprendidas entre os 17 e os 30 anos. Todas estas pezas salientaron pola súa riqueza temática, tocando temas que oscilaron entre a crítica de cine e as cuestións de actualidade, pasando por titorías con trucos e consellos no ámbito da tecnoloxía, a mecánica ou a cociña. Ademais, lográronse altos niveis de implicación por parte de diferentes asociacións e colectivos, e de persoas de idades moi diversas.

Categorías: Ciencia

Vitae recunca co seu curso sobre uso eficaz dos datos para a toma das mellores decisións

códigocero - Mér, 03/14/2018 - 12:04

Vitae Consultores quere que sexamos profesionais TIC con amplitude de coñecementos, e que ademais esteamos en disposición de aplicar eses coñecementos a cada intre ou en cada reto no que vexamos mergullados. Por certo que moitos destes desafíos aos que nos imos ver abocados, máis tarde ou máis cedo, teñen relación directa coa información e co seu manexo, tratamento e aproveitamento útil e intelixente. É por este motivo que Vitae recunca esta tempada cunha nova edición, a terceira, do seu Curso en Aberto Ciencia de Datos con Excel, Power BI e R. O obradoiro, de 20 horas, celebrarase en Vigo (o Centro Social AFundación da rúa Policarpo Sanz) os días 20, 21, 27 e 28 de abril.
Novamente, coma nas anteriores edicións, diríxese a adestrarnos nas ferramentas actuais máis eficaces para a xestión dos datos, máis necesarias ca nunca tendo en conta dúas cousas: o proceso imparábel de medre da información e, tamén, as posibilidades que se derivan desta marea de coñecemento para obtermos as mellores decisións.
En palabras de Vitae, trátase dun curso que bota luz sobre a importancia actual da información e de como esta medra a pasos axigantados, poñéndose de relevo como unha fonte importante de achados (sempre e cando deamos coas mellores metodoloxías de manexo e estudo).
En termos máis concretos, o obradoiro fornecerá aos asistentes formación en conceptos e recursos como os usos e vantaxes dos histogramas, os gráficos de Pareto, os boxplots ou o Teorema de Bayes (que, na teoría da relatividade, emprégase decote para revisar probabilidades previamente calculadas cando se posúe nova información).
Segundo Vitae, ao remate deste curso de estatística aplicada os participantes estarán en posesión de novos e importantes coñecementos e habilidades no ámbito da ciencia dos datos. Os beneficios disto pasan en boa medida por outorgarlles a capacidade precisa para tomar as mellores decisións, amais de achegarlles unha sólida experiencia en estatística e probabilidade básica, o que axudará a unha mellor comprensión dos datos.
Os obxectivos do curso son os seguintes: subministrar formación avanzada en estatística (estatística descritiva, probabilidade básica, variábeis aleatorias, probas e intervalos de confianza, probas de hipóteses), visualización de datos con Excel e Power BI, coñecemento da ferramenta libre R para a análise de datos e visualización.
No que atinxe aos requisitos que se solicitan, para poder tirar proveito do curso debemos de estar familiarizados coa organización e a análise de datos en Excel, empregando as ferramentas que proporciona a folla de cálculo como táboas, táboas dinámicas e gráficos dinámicos.
O profesional que impartirá o obradoiro será novamente Antonio Soto Rodríguez, enxeñeiro en Informática de Sistemas pola Universidade da Coruña e profesional con máis de dúas décadas de experiencia como consultor técnico experto e certificado, achegando formación na Universidade Microsoft e a empresas e organismos como a NASA, NASDAQ, PEMEX, SERGAS, Citroen, CEAGA, Inditex, Ferroplast, Banco Popular, ABANCA, Xunta de Galicia ou Abertis.

Categorías: Ciencia

O arquetipo de AMTEGA amplía coa súa liberación os nosos recursos para crear aplicacións

códigocero - Mér, 03/14/2018 - 09:39
O equipo de desenvolvedores na presentación do lanzamento da primeira versión do arquetipo en febreiro de 2017

Os días pasados a axencia AMTEGA deu un paso importante no aproveitamento dos recursos de seu e, a un nivel máis xeral, no reforzamento dos mecanismos propios do software libre (crear, compartir, reutilizar, enriquecer, etc) no eido das administracións. Estamos a falar da liberación do seu arquetipo corporativo, unha aplicación web que, nesta nova vida a disposición da comunidade de desenvolvedores, pode beneficiar a outras entidades públicas, organizacións ou particulares, amais de ampliar os recursos dos que dispón a comunidade para dar forma a aplicacións Java Spring Web. Para saber máis sobre o arquetipo, cuxo código fonte atópase dispoñíbel no repositorio de Software Libre da Xunta de Galicia, na Forxa de Mancomún, tivemos ocasión de falar cun dos responsábeis da súa liberación, Pablo Paz-Trelles Sánchez, da Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais de AMTEGA.
-En que consiste exactamente o arquetipo corporativo de AMTEGA? Para que nos entendan todos os lectores, de que estamos falando exactamente? Do esqueleto do sistema informático da axencia? Da súa imaxe dixital?
-O arquetipo pretende ser a base sobre a que se constrúen novos produtos software Java na AMTEGA, sendo un estándar que sirve de modelo de facto para os desenvolvementos de software da Xunta. O arquetipo é unha completa aplicación web construída coas tecnoloxías máis empregadas hoxe en día. Proporciona unha estrutura básica da que partir e un exemplo de como traballar sobre el. Inclúe a reutilización de numerosos aspectos transversais como pode ser a imaxe corporativa que comentades... pero tamén, a aplicación de estándares de desenvolvemento, tanto de carácter xeral como os propios internos da AMTEGA, infraestrutura básica (autenticación, log, persistencia, seguridade, ...) ou propio funcionamento nos servidores corporativos.
-Temos a impresión de que o software libre xa deixou de ser un ámbito revolucionario para integrarse no ADN propio do día a día das administracións e de boa parte das empresas. Credes que a liberación do arquetipo dun organismo público como o que se acaba de liberar sería posíbel hai uns cantos anos?
-Hai anos existía software potencialmente reutilizábel na Administración pero efectivamente era imposíbel propoñelo, xa non licencialo como software libre, senón compartilo de maneira interna. Afortunadamente, ao longo dos últimos anos impuxéronse os importantes beneficios técnicos da reutilización e compartición inherentes ao software libre, até o punto de dispoñer na actualidade de plans concretos para o seu impulso. Aínda así, non hai que descansarse e cómpre seguir avanzando, especialmente nos aspectos non técnicos enraizados no software libre que actualmente son os grandes descoñecidos.
-En termos concretos, de cousas que se poden ver e usar, que vantaxes ten o arquetipo para unha entidade, empresa ou usuario que decida tirarlle proveito?
-As principais vantaxes de partir dun arquetipo destas características son: homexeneizar o código nas aplicacións e a velocidade no desenvolvemento, especialmente nas primeiras etapas nas que o que se intenta, precisamente, é crear unha estrutura inicial que funcione nun determinado entorno. Máis polo miúdo, do arquetipo da AMTEGA aportaría ademais unha seguridade na súa evolución ao longo do tempo e a posibilidade de estender as súas capacidades mediante un sistema de plugins.
-Na información que recibimos sobre o ceibado deste software libre non se especifica o traballo que houbo detrás. Faládenos deste punto. Foi preciso moito labor preparativo para levar a cabo a liberación?
-
Para realizar a liberación traballamos en colaboración coa Oficina de Coordinación de Software Libre da AMTEGA a quen agradecemos o ternos facilitado moi boa parte do traballo. Respecto dos cambios a realizar indicarvos que coas tecnoloxías empregadas no arquetipo xa se respectaban bastante as características necesarias para a liberación polo que realmente non foi moito o tempo empregado, sendo o traballo principal realizado a eliminación da versión liberada de toda configuración sensíbel de AMTEGA no que a seguridade e infraestrutura se refire.
-Tendes preparadas próximas liberacións de software libre a maiores?
-O seguinte paso no que estamos traballando é liberar o arquetipo para o desenvolvemento de servizos web na AMTEGA que viu a luz a finais do ano pasado.

Categorías: Ciencia

La ciencia llora la muerte de Stephen Hawking

Investigación y Ciencia - Mér, 03/14/2018 - 00:00
El gran físico e icono de la ciencia ha fallecido a los 76 años.
Categorías: Ciencia

Los bebés aprenden patrones abstractos visualmente

Investigación y Ciencia - Mér, 03/14/2018 - 00:00
Los lactantes de tres meses ya son capaces de abstraer normas generales de una sucesión de objetos que aparecen en una sola imagen.
Categorías: Ciencia

Tampoco es esa su huella

Investigación y Ciencia - Mér, 03/14/2018 - 00:00
Se creía haber dado con una posible detección indirecta de la materia oscura en la parte central de la Vía Láctea. Diversos estudios apagan esa esperanza.
Categorías: Ciencia

Ponteareas organiza unha charla para nais e pais sobre novas adicións

códigocero - Mar, 03/13/2018 - 23:04

O Concello de Ponteareas quere traballar a prol da formación e a divulgación en materia de uso das TIC entre os menores, poñendo en foco na capacitación das nais, pais e profesorado. Nesta liña insírese a charla Sexo, drogas e moitas apps, que organiza a Concellería de Ensino que dirixe a nacionalista Cristina Fernández.
A charla, dirixida sobre todo a nais e pais, desenvolverase esta cuarta feira (mércores 14) ás 19:00 horas na sala multiusos do auditorio municipal. A médico de familia Raquel Plana e o enfermeiro Nemesio Boente, ámbolos dous profesionais do Centro de Saúde de Ponteareas, falarán de dependencias, incluídos os hábitos negativos ligados ao uso das novas tecnoloxías da información (móbiles, redes sociais, aplicacións, etc). Tamén se falará de prevención de doenzas de transmisión sexual e da sexualidade na adolescencia.
A Concellería informa de que para facilitar a participación de todas as familias, ofrécese servizo de gardería na entrada principal do auditorio.

Categorías: Ciencia

O Xeoportal de Santiago e as súas posibilidades, ao detalle na Cámara de Comercio

códigocero - Mar, 03/13/2018 - 19:08

A Cámara de Comercio de Santiago de Compostela acolleu este 12 de marzo a presentación do Xeoportal IDE do Concello de Santiago, unha iniciativa dirixida a facilitar o coñecemento dos cidadáns acerca da información xeográfica do termo municipal, cousas como a relación que ten cada predio ou leira coas administracións, as súas características ou a súa cualificación urbanística. O portal foi dado a coñecer ante os asistentes ao acto (empresarios, representantes camerais, autónomos e profesionais) polo concelleiro de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda, Mobilidade e Relacións Veciñais, Jorge Duarte, e o xefe da sección de Cartografía e SIT, Rogelio Canedo. Segundo fixeron saber, coa nova ferramenta podemos ter constancia e información de cada lugar e da súa situación exacta coa axuda das tabletas, smartphones ou computadores.
O servizo, un visor dixital, permite que “institucións, profesionais e cidadanía en xeral poderán coñecer en detalle cuestións como cal é a cualificación urbanística dunha finca determinada, cal é a administración titular dun viario ou cal é a área de influencia de cada colexio da cidade”, segundo lembrou Duarte, que tamén fixo fincapé na natureza evolutiva do portal, “un instrumento vivo que se irá cargando de información a medida que pase o tempo”. O servizo acubilla centos de documentos urbanísticos (unha cifra que medra de maneira progresiva) e todas as ortofotos realizadas dende 2001 a 2014 no Concello de Santiago. Duarte e Canedo tamén fixeron fincapé nas facilidades de uso que pon en xogo o portal e tamén nas súas diferentes seccións, das que dimos conta recentemente en Código Cero con motivo da súa presentación.

Categorías: Ciencia

Os clientes de ABANCA poderán xestionar os seus seguros vía móbil

códigocero - Mar, 03/13/2018 - 17:00

ABANCA segue adiante, este ano, incrementando e asentando o chan dixital no que se asenta. Este 13 de marzo, sen ir máis lonxe, lanzou unha nova versión da súa aplicación de banca móbil que pon en xogo novas funcionalidades das que tirar partido nos teléfonos móbiles. En termos máis concretos, a actualización ferramenta vai permitir facer cousas como consultar desde o noso smartphone ou tableta os datos básicos dos seguros que teñamos contratados con ABANCA. “Na pantalla e dunha soa ollada poderemos ver os seguros e o detalle da tarifa plana que posúamos en ABANCA”, informan fontes da entidade financeira galega.
Por outra banda, a actualización deixaranos marxe para informar directamente á compañía de calquera sinistro do que sexamos vítimas. A maiores, en datas vindeiras habilitarase outra función para consultarmos o último recibo de cada seguro, modificar algún aspecto (como variar a conta de cobro) ou cambiar as características do seguro. A través do móbil poderemos (tamén) solicitar unha cita con calquera oficina para contratar unha tarifa plana ou calquera seguro que precisemos. Para resolver calquera dúbida relacionada con estes servizos, teremos á nosa disposición un servizo telefónico premendo no botón Aclarar datos do meu seguro que nos porá en contacto cun operador.

Categorías: Ciencia

A sede SmartPEME en Cambados realizou preto de medio milleiro de asesoramentos

códigocero - Mar, 03/13/2018 - 14:35

As instalacións da rede SmartPEME en Cambados luciron éxitos de actividade e participación este 12 de marzo. Segundo fixeron os responsábeis deste punto formativo TIC, a sede realizou desde a entrada en funcionamento máis de 400 asesoramentos e organizou máis de 90 obradoiros sobre novas tecnoloxías da información aos que asistiron máis de 700 persoas. Ademais, os técnicos das oficinas de Cambados achegaron atención a máis de 130 empresas. Estes e outros datos foron subministrados durante a visita a Cambados da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Segundo fixo saber, o obxectivo este ano é “impulsar asesoramentos en materia tecnolóxica vencellados ao turismo, un dos sectores económicos máis importantes para a comarca do Salnés e para a toda a provincia”.
Na achega de datos celebrada nas instalacións de SmartPEME participaron tamén a alcaldesa Fátima Abal, o deputado de Innovación e Promoción Económica, Javier Dios, e a responsábel dun dos proxectos empresariais de éxito que se beneficiaron da actividade local de SmartPEME: Elisa Franco, impulsora de Mamacosesola.
Carmela Silva fixo balance dos resultados e funcionamento da Oficina de Cambados e recoñeceu sentirse “moi contenta por ver que os recursos públicos serven para poñer a disposición da cidadanía e da actividade económica proxectos de futuro que sirvan ás empresas para internacionalizarse, ter máis beneficios, poder contratar a máis persoas ou ter máis presenza”.
Pola súa banda, a alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, agradeceu o traballo que está a desenvolver a Deputación de Pontevedra a través da oficina de SmartPEME na vila arousá. Máis polo miúdo, Abal destacou que “ata aquí acoden moitas persoas emprendedoras e empresas a diario, para buscar axuda e asesoramento para seguir adiante cos seus proxectos, para ter un futuro máis prometedor”.
Pola súa banda, Elisa Franco fixo un percorrido pola súa experiencia en SmartPEME, onde recibiu asesoramento en innovación e novas tecnoloxías. Franco explicou que o seu traballo comezou cosendo dende a casa de xeito autodidacta e, trala costura, “empecei a formarme en patronaxe dixital infantil e impulsei a miña empresa, Mamacosesola, co obxectivo de ofrecer ás familias patróns e instrucións para poder levar a cabo vestiario infantil de xeito sinxelo”. A emprendedora destacou “a axuda fundamental de SmartPEME para actualizar a miña presenza en Internet”. En detalle, puido aprender a impulsar a presenza en liña dos contidos de Mamacosesola e capacitouse ao máximo en mercadotecnia dixital, optimización de redes sociais e no emprego intensivo da analítica.

Sobre SmartPEME e a súa nova andaina

Para quen non o saiba, SmartPEME é un programa da Deputación de Pontevedra que fornece ás persoas emprendedoras, autónomas, ás asociacións e aos axentes dos concellos, servizos personalizados para o desenvolvemento económico do tecido empresarial a través das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Actualmente conta con sedes en Cambados, Pontevedra, Vigo, Lalín, A Estrada, O Porriño e Ponteareas. Asemade, tamén achega formación en Barro.
Respecto das novidades deste ano, a Deputación informa que a través do Centro Provincial de Economía Dixital vanse dar a coñecer ás empresas as ferramentas, aplicacións e solucións innovadoras máis relevantes que a economía dixital ofrece. Para isto, o CPED vaise apoiar nas instalacións do FabLab que a Deputación de Pontevedra ten instalado no viveiro de Barro, co obxectivo de posicionarse na vangarda da innovación da provincia ao servizo das empresas.
Doutra banda, SmartPEME Impulsa, abrirá novas vías de asesoramento en materia de innovación, competitividade e internacionalización unindo, deste xeito, os obxectivos das empresas coas máis novas tecnoloxías, procesos e servizos, e preparando ás empresas locais para competir nos mercados internacionais.
Outra das novidades é TurisTIC, que se quere erixir como o punto de apoio do sector turístico. Este servizo, enmarcado no Plan Estratéxico de Turismo Rías Baixas, pretende potenciar ao sector a través de axudas ás empresas para adaptarse á contorna dixital, cun enfoque específico para cada colectivo.

Categorías: Ciencia

O Campus de Pontevedra achega en aberto catro cursos para impulsar as nosas capacidades con tecnoloxías

códigocero - Mar, 03/13/2018 - 13:17

A Vicerreitoría do Campus de Pontevedra (UVigo) vén de presentar os seus cursos de verán: catro actividades formativas que teñen aberto xa o prazo de inscrición e que mostran o nexo común de abrir xanelas ás tecnoloxías do futuro e motivar as capacidades creativas e innovadoras que todas e todos levamos dentro. Os cursos xirarán arredor das seguintes temáticas: a aplicación dos últimos avances da neurociencia no proceso de aprendizaxe, as posibilidades que achega á produción artística a impresión tridimensional, as novas tendencias na prevención e recuperacións de lesións no deporte e as posibilidades que outorga a robótica e o encerado dixital no ensino das ciencias. Con 250 prazas, contando todos os obradoiros, estes estarán novamente abertos á participación de toda a cidadanía. Desenvolveranse no mes de xuño nas facultades de Ciencias da Educación e do Deporte e Belas Artes e nelas combínanse “novas propostas que serven tamén para completar a formación do alumnado do campus, xunto con cursos que tiveron moi boa acollida en anteriores edicións”, como salienta o director da Área de Extensión Cultural do Campus, Manuel Morquecho.
Neurociencia na escola
“As últimas investigacións en neurobioloxía sobre o funcionamento do noso cerebro na aprendizaxe demostran cousas que xa sabíamos pero que non se aplican, como que o aumento da consolidación de novos coñecementos está relacionado coa creatividade, coa curiosidade, co movemento, coa autonomía, é dicir con factores de motivación intrínseca”, salienta a profesora de Ciencias da Educación e do Deporte, Margarita Pino, responsábel de Aplicacións da neuroeducación na escola. Entre o 4 e 8 de xuño, investigadores e investigadoras do grupo Gies-10, que coordina esta docente, e da rede Ries abordarán técnicas e estratéxicas para aumentar a motivación do alumnado na aula.
Ciencias con robótica
Nesta facultade desenvolverase tamén, entre o 5 e o 21 de marzo, Ensinar ciencias con robótica, programación e produción de contidos multimedia para encerado dixital, un obradoiro coordinado pola profesora María Álvarez Lires que dá continuidade aos cursos de verán celebrados nos últimos anos, incorporando novos contidos. Nese senso, o manexo do kit Science Learning Resources e o desenvolvemento de novas actividades interactivas para o encerado dixital figuran entre os novos contidos dun taller dirixido a “desenvolver as competencias tecnocientíficas do futuro profesorado”, como sinala outra das responsábeis desta actividade, a investigadora María Lorenzo.
Deporte e tecnoloxía
Outra das actividades é Estratexias para a prevención e recuperación de lesións na actividade física e o deporte, un curso dirixido polo catedrático Carlos Lago que dá continuidade a seminarios anteriores poñendo o foco novas tendencias na prevención e recuperación de lesións, dar a coñecer as posibilidades laborais que no eido do deporte. De carácter práctico e dirixido tanto a estudantes e profesionais vinculados ao eido do deporte como ao sanitario, o curso que se desenvolverá entre o 4 e o 6 de xuño en Ciencias da Educación e do Deporte reunirá no campus a “profesionais excelentes” formados ou vinculados a esta facultade.
Impresión dixital en 3D
Por último, tamén o 4 de xuño dará comezo, na Facultade de Belas Artes, outra das novidades desta oferta formativa, o curso Facendo físico o intanxíbel. Introdución á impresión dixital tridimensional, unha actividade que dá continuidade a outros obradoiros sobre impresión 3D que se desenvolven no campus centrándose desta volta “no aspecto creativo desta tecnolóxica e as súas posíbeis aplicacións no ámbito das artes plásticas e belas artes en xeral”, como sinala o seu responsábel, Ignacio Pérez.

Categorías: Ciencia

Abre as súas portas en Vigo a gran feira estatal das tecnoloxías 4.0: as xornadas JAI

códigocero - Mar, 03/13/2018 - 12:05

Finalmente xa temos abertas as portas das Xorrnadas de Automatización Industrial (as JAI, polas súas siglas en inglés), con toda probabilidade o evento galego e estatal que máis ten feito por preparar o terreo do que hoxe en día se coñece como Industria 4.0, e tamén un dos máis referenciais á hora de tender pontes entre as empresas do sector (o elemento contratador) e o alumnado (o futuro equipo profesional desas empresas). A sétima edición das JAI, que se celebran até o 16 de marzo na Escola de Enxeñaría Industrial, foi inaugurada esta segunda feira (luns) polo profesor José Ignacio Armesto, polo conselleiro de Economía Francisco Conde e máis polo reitor, Salustiano Mato, quen recentemente expresaba a súa arela de ver como as xornadas “daban o chimpo para converterse na principal feira tecnolóxica deste sector no noroeste español”. Con toda probabilidade esta edición 2018 é a edición do devandito chimpo. Os 700 profesionais, o medio milleiro de estudantes e a vintena de robots que participan xa nas JAI son a mellor proba diso.
Falarase un pouco de todo, pero sobre todo de novas tecnoloxías para producir mellor, de maneira máis sustentábel, eficiente, harmónica e automatizada. Temas como por exemplo a robótica e as súas variantes, a mobilidade, a cooperación na innovación ou a virtualidade dos proceso industriais. A cita celébrase na entrada e nos corredores da Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo. En total, o evento dá acubillo a 35 postos nos que empresas, centros tecnolóxicos e institucións amosan os seus retos actuais e vindeiros perante o alumnado do campus, que, segundo informaron os organizadores das xornadas, pode participar no programa de relatorios impartidos por responsábeis de sectores e empresas como o grupo PSA, Repsol, Navantia o HP, que dependen da automatización nos seus procesos produtivos.
Como dixemos, as JAI 2018 contan coa presenza dunha vintena de robots. No eido da robótica cooperativa e de servizos encádranse Nao, mascota oficial das xornadas, desenvolvido por Macco Robotics; o robot doméstico limpacristais HoBot de Smarttek; Pepper, que chega da man de ABanca ou SanBto, o robot humanoide seleccionado pola firma Pabloski como asistente de ventas para as súas tendas. Pola súa banda, a robótica colaborativa conta con media ducia de representantes, que grazas á inclusión de sentidos análogos ao tacto e á vista dos seres humanos, cooperan coas persoas nos seus postos de traballo. IIwa da firma Kuka, o cobot UR10 de Universal Robots, CR de Fanuc Robotics e o robot bibrazo YuMi de ABB, encádranse neste ámbito. No caso das solucións robotizadas móbiles ou intraloxística, expóñense algúns dos robots móbiles da firma ASTI Robotics, MiR e Adept, así como drons desenvolvidos en Galicia, como o vehículo non tripulado mariño máis grande de Europa, froito da colaboración entre a Universidade e Industrias Ferri, ou o vehículo autónomo prototipo, deseñado polo centro tecnolóxico CTAG en colaboración co grupo PSA. Así mesmo, as xornadas inclúen dous stands dedicados á realidade virtual e aumentada desenvolvida por Siemens e Navantia.
Multinacionais con presenza no mercado estatal
A gran maioría de empresas que participan nesta sétima edición das JAI (dúas ducias de firmas que apoian o evento de xeito directo e ás que se suman outras como entidades colaboradoras) son multinacionais con presenza en España, algunhas delas presentes nas JAI dende a primeira edición, como Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider Electric e Siemens e outras de recente creación como Universal Robots ou MiR. “A maioría son compañías moi asentadas no tecido industrial” que abandeiran o terreo da automatización e “adoitan estar presentes en feiras tan prestixiosas como a Automática en Münich ou SPS IPC Drives de Nüremberg”, explicou recentemente Armesto, quen fixo fincapé en que, “aínda que sexa de xeito moi modesto, as JAI están a pór a Galicia no mapa de encontros profesionais deste sector e permiten que, tanto os profesionais de aquí como o alumnado, poida coñecer de preto as principais novidades sen necesidade de desprazarse a Madrid ou Barcelona, no mellor dos casos”. Armesto tamén lembrou que no programa de relatorios están presentes compañías doutros sectores que dependen da automatización no seu proceso produtivo. Entre elas, PSA Peugeot Citroën, que presentará as innovacións relacionadas coa industria 4.0 que aplican na factoría viguesa; Repsol, que amosará as novas técnicas do proceso químico que empregan, por exemplo, na refinaría da Coruña; e Navantia, que dará a coñecer o seu proxecto Estaleiro 4.0, no que utilizan técnicas de realidade virtual no deseño dos seus produtos.

Categorías: Ciencia

El estrés ajeno podría modificar nuestro cerebro

Investigación y Ciencia - Mar, 03/13/2018 - 00:00
Descubren en ratones que las redes neuronales del individuo nervioso y de aquellos que lo rodean se alteran de forma idéntica. En el sexo femenino, la interacción social podría revertir este efecto.
Categorías: Ciencia

El estrés ajeno modifica nuestro cerebro

Investigación y Ciencia - Mar, 03/13/2018 - 00:00
Descubren que las redes neuronales del individuo nervioso y de aquellos que lo rodean se alteran de forma idéntica. En el sexo femenino, la interacción social podría revertir este efecto.
Categorías: Ciencia

La inminente extinción de las vaquitas

Investigación y Ciencia - Mar, 03/13/2018 - 00:00
Los pequeños cetáceos de la Baja California conocidos como vaquitas,  unas marsopas, podrían desaparecer en unas semanas. Nuevas cifras ponen su extinción muy cerca.
Categorías: Ciencia

O novo foro de Código Cero levounos da man ao intre exacto da nosa estrea na Rede

códigocero - Lun, 03/12/2018 - 23:30

Quen quixera saber como, cando e de que maneira comezou a nosa terra a dar pasos en Internet, este 12 de marzo tivo unha oportunidade no Edificio CINC da Cidade da Cultura, nunha nova edición dos Foros Tecnolóxicos de Código Cero. A xornada 25 anos da Rede en Galicia, organizada por este medio de comunicación, contou coa presenza dalgunha das persoas máis directamente implicadas na estrea de Galicia na sociedade dixital, un acontecemento (esta estrea) que pasou coma quen di hai dous días, pero que marcou un antes e un despois de tal magnitude no noso desenvolvemento económico, social, científico e comunicativo, que presenta calquera tentativa de achegarnos a el coma unha aventura apaixonante. Boa parte desta aventura ficou este 12 de marzo ao descuberto na cita organizada por Código Cero, que contou coa presenza duns 40 asistentes e, tralos micrófonos, cos testemuños de quen viu en directo a milagre de enviar o primeiro correo electrónico dende aquí.
Para dar conta deste momento histórico (o intre en que o CESGA se conectou por vez primeira coa Rede, en febreiro de 1993) participaron no acto cinco senlleiros relatores. En primeiro lugar, tralas benvidas e as presentacións a cargo de Xosé María Fernández Pazos, director de Código Cero, foi a quenda do xornalista Henrique Neira, autor de Historia da Informática. Unha cronoloxía, quen oficiou do moderador do foro e abriu o fío da conversa facendo un percorrido por algúns dos principais precedentes galegos da comunicación dixital do noso tempo, como por exemplo as comunicacións da época castrexa, as torres medievais de vixilancia, os faros, o telégrafo, a chegada do tren ou, xa máis próximo no tempo, a devandita conexión efectuada en 1993 dende o CESGA.
Logo de Neira, foi a quenda de Carlos Pajares, ex reitor e profesor emérito de Física Teórica da USC, quen achegou interesantes detalles sobre a primeira comunicación institucional que se tivo na nosa terra vía correo electrónico (dende a USC cara ao CERN), e que, malia a relevancia do acontecemento e trala inclusión da que é a primeira pregunta institucional emitida por e-mail dende terras galegas (“Vai todo ben?”), saldouse cun máis que breve “si”.
Tras Pajares, interveu o ex reitor da USC e ex director do CESGA Juan Casares Long, que fixo un percorrido pola creación do Centro de Supercomputación de Galicia, polas súas orixes, polas forzas que a fixeron posíbel (unha alianza entre as nosas universidades, o Goberno galego e o CSIC) e polos seus primeiros pasos en Internet.
A continuación, foi a quenda do subdirector técnico do CESGA e técnico de RECETGA, José Ignacio López Cabido, que nos levou da man a 1993, intre decisivo no que entramos por dereito propio na sociedade tecnolóxico-dixital, coa entrada en xogo do CESGA, da RedIRIS e, tamén, do equipamento achegado por Fujitsu para o noso centro de supercomputación. Segundo fixo saber, un dos grandes puntos a destacar daqueles días foi sen dúbida o punto de inflexión que significou “pasar de non estar conectados a estar conectados”, aínda que esta conexión fose só a 64 Kb por segundo dende Santiago.
Pechou a xornada o responsábel de Comunicacións do CESGA en 1993, Juan Luis Ruiz Buján, que falou do seu primeiro contacto con Internet (novamente no 1993, mentres traballa como responsábel de Comunicacións do dito centro acabado de inaugurar) e de como tivo o privilexio de colaborar na conexión dos sete campus das tres universidades galegas con Internet a través da RedeIRIS. Segundo fixo saber (ilustrando o pouco que se asemellaban aqueles tempos dos de agora, comunicativamente falando) eran tempos en que Internet non formaba parte da vida cotiá das persoas e, de feito, o acceso á Rede a través da RedIRIS estaba restrinxido ao ámbito das universidades e os centros de investigación. Ademais, lembrou, unha liña punto a punto de 64 Kbps era de todo o que se dispuña para facer a conexión dende Galicia coa rede ARTIX de RedIris, porta de saída ao resto da Internet.

Parte da retransmisión en directo do evento

Categorías: Ciencia

As actrices de A Panadaría presentarán a gala de Youbeir@s edición 2018

códigocero - Lun, 03/12/2018 - 18:30

Xa se albisca ao lonxe o momento álxido da edición actual de Youtubeir@s, o concurso encamiñado a encher YouTube de vídeos en galego, feitos polas nosas novas directoras e directores e botando man de dous ingredientes fundamentais: a defensa da lingua galega e mailo talento da nosa mocidade. Por certo que o momento álxido do certame (cuxo prazo de inscrición remata o 15 de marzo) non é outro que a gala de premios do certame, que vai contar cunhas mestras de cerimonias de excepción: as integrantes da compañía teatral A Panadaría. A cita será o 20 de abril no Teatro Colón da Coruña. Participarán as actrices Areta Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman. Segundo informa a organización do concurso, o público poderá acceder de balde á gala, tras reservar antes as súas entradas a través da ligazón específica do Teatro Colón.
Youtubeiras, como lembraremos, é unha iniciativa organizada polos servizos de normalización lingüística dos Concellos da Baña, Ames, Carballo, Ourense, Pontevedra, Ribadeo, Santiago, Teo e O Grove, polas tres Universidades e pola Deputación da Coruña.
O obxectivo do Proxecto Youtubeir@s é “promover e dar visibilidade ao uso do galego a través da rede social de vídeos máis grande do mercado global, a rede YouTube”. O reto é “fomentar a creatividade con temas propios e xerar referentes en galego dun novo axente con gran repercusión social dende o mundo dixital como son os/as youtubeiros/as”.
Prazo até o 15 de marzo
Os galardóns artéllanse este ano, logo da primeira edición de 2017, en cinco categorías: video-facermos, vídeo-opinarmos, canle, creatividade, eficiencia comunicativa, calidade técnica, calidade lingüística e o premio do público. A estes cinco apartados poden concorrer todas as persoas maiores de 14 anos a través de vídeos de opinión ou videotitoriais autoproducidos en galego subidos a Youtube de xeito independente ou nunha canle.
Na edición presente haberá 5.500 euros en premios. Este repartiranse as ditas categorías, que incrementan o seu número con respecto ao ano pasado. O premio do público, chamado #propostayoutubeira, é unha das grandes novidades deste ano. Como temos sinalado dende Código Cero noutras ocasións, a través deste recoñecemento, os membros de Facebook poderán propoñer a través dun comentario no perfil de Youtubeir@s un vídeo do que sexan seareiros/as incluíndo o cancelo #propostayotubeira.
Segundo puidemos saber, a convocatoria 2017 saldouse cunhas importantes cifras de convocatoria, con máis de 200 vídeos presentados da man de internautas de idades comprendidas entre os 17 e os 30 anos. Todas estas pezas salientaron pola súa riqueza temática, tocando temas que oscilaron entre a crítica de cine e as cuestións de actualidade, pasando por titorías con trucos e consellos no ámbito da tecnoloxía, a mecánica ou a cociña. Ademais, lográronse altos niveis de implicación por parte de diferentes asociacións e colectivos, e de persoas de idades moi diversas.
“Deste xeito, o galego estase a espallar polo YouTube e a acompañar as novas linguaxes e modos de comunicación da chamada xeración milennial”, explica a organización.
A Panadaría
Fundada no ano 2013, A Panadaría converteuse nos últimos anos nunha das compañías referentes no panorama escénico galego. Co seu primeiro espectáculo Pan Pan! , a formación constituída por Noelia Castro, Areta Bolado e Ailén Kendelman obtivo o premio Xuventude Crea 2013 e o Premio da Crítica Galicia 2015. A partir dese espectáculo, desenvolveron dúas montaxes máis, Panamericana e Elisa e Marcela. Nesta última produción, a compañía fixo o primeiro achegamento escénico a Elisa e Marcela, as dúas mulleres que casaron en 1901 na Coruña. A Panadaría, ademais, ten presentado diversas entregas de premios como os Premios da Música Martin Códax.

Categorías: Ciencia

Unha empresa norteamericana vende unha aplicación para desbloquear os iPhone

códigocero - Lun, 03/12/2018 - 18:00

As novas que apuntaban a que a compañía israelí Cellebrite podía desbloquear calquera iPhone para axencias de seguridade de todo o mundo non só están a ser máis que confirmadas, senón que agora están a xurdir competidores de grande peso, como unha startup norteamericana chamada Grayshift, que segundo parece estaría formada por contratistas de axencias de intelixencia estadounidenses e un antigo enxeñeiro de seguridade de Apple, e que estaría a ofrecer a policías e grupos de informática forense unha utilidade chamada GrayKey que por 15.000 dólares permitiría desbloquear até 300 teléfonos, existindo tamén unha modalidade de licenza que por 30.000 dólares facilitaría usos ilimitados. En ambos casos a licenza tería unha limitación de 1 ano.
Aseguran que GrayKey podería servir para desbloquear smartphones que funcionasen con iOS 10 e iOS 11 (incorporarían soporte para iOS 9 en breve) para todo o hardware de Apple (incluíndo o iPhone 8 e o iPhone X), e fontes consultadas por Forbes admiten que Grayshift realizoulles unha demostración desbloqueando un iPhone X.
Polo momento descoñécense as vulnerabilidades de iOS que estas empresas están a empregar para saltarse a protección dos teléfonos de Apple, e se estas corrixiranse en futuras actualizacións, aínda que o feito de que sexa posible mercar o software de Grayshift facilitará que profesionais de Apple poidan analizar os métodos empregados para evitar que poidan continuar a empregarse.
O máis curioso desta guerra de empresas de informática forense é que nos últimos anos puidemos ver casos nos que falábase de que desbloquear un iPhone chegou a custarlle ao FBI 1 millón de dólares, mentres que agora falamos de solucións que poderían custar 50 dólares por terminal, facendo moito máis accesible ás forzas de seguridade o acceso a dispositivos aos que teñen acceso físico, pero dos que até o momento non podían consultar o seu contido, o que pode resultar crucial en casos de terrorismo, pornografía infantil e outros delitos de extrema gravidade.

Categorías: Ciencia

Páxinas

Subscribirse a IGACIENCIA lector de novas