códigocero

Subscribirse a Orixe códigocero
Información sobre novas tecnoloxías en Galicia e en galego.
Actualizado: fai 1 hora 17 min

A tramitación da documentación plenaria da Deputación de Pontevedra será dixital en outubro

Mar, 08/29/2017 - 10:56

A Deputación de Pontevedra anunciou a semana pasada que a partir deste mes de outubro a tramitación dos expedientes plenarios será realizada de maneira cen por cen dixital. Este novo paso en materia de Administración Electrónica vai permitir, en materia da entidade que preside Carmela Silva, que a partir do devandito mes a Corporación provincial ao completo poida acceder á documentación do pleno da institución provincial a través da plataforma tecnolóxica da Deputación.
En base a isto, durante o mes de setembro, previamente á posta en marcha deste servizo e con vistas a tirarlle o máximo proveito, as deputadas e deputados recibirán unha sesión formativa sobre o acceso telemático á información xerada nos plenos. Asemade, o persoal dos distintos servizos da Deputación recibirá formación relativa ao envío dos datos dos plenos mediante a plataforma de xestión de expedientes.
Amais de todo isto, a entidade provincial tamén lembrou que está a fornecer do servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de Administración Electrónica para os concellos de menos de 50.000 habitantes. O obxectivo, en palabras da Deputación, é permitir “que as localidades da provincia dean cumprimento á lexislación vixente relativa ao acceso electrónico da cidadanía ás actuacións públicas”, unha cuestión incluída no marco das competencias que a lei de réxime local lle ten concedido ás institucións provinciais. A Deputación de Pontevedra recordou os días pasados que destina 847.000 euros a este servizo, facilitando que os concellos que non contan con recursos de abondo poidan levar a cabo a adaptación e modernización tecnolóxica. Polo de agora, xa son 55 as administracións locais adheridas (e unha entidade menor). Segundo salienta a Deputación, a principal característica do servizo é que se trata dun modelo de servizo ofrecido na nube. A implantación xa comezou en 36 deles, dando formación a preto de 2.100 empregadas e empregados e 700 cargos públicos.

Categorías: Ciencia

Investigadores galegos impulsarán a integración da robótica terrestre e aérea nos viñedos

Mar, 08/29/2017 - 09:47

Investigadores galegos están a participar nunha nova iniciativa de longo alcance que busca asentar os alicerces para potenciar o emprego da tecnoloxía robótica nos viñedos españois. No proxecto intégranse 15 entidades participantes (centros de investigación, adegas, empresas tecnolóxicas, asociacións empresariais, denominacións de orixe, etc), entre os que se contan o Grupo de Viticultura da MBG (con sede en Pontevedra e dirixido por Carmen Martínez Rodríguez) e o Grupo de Percepción Artificial do Centro de Automática e Robótica, ambos dependentes do Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC). Estas entidades participantes xuntan forzas no grupo supra-autonómico ROBODRONVI. Amais do devandito grupo de Pontevedra, tamén están presentes (pola nosa terra) a adega Terras Gauda, a USC, a Asociación Galega de Sistemas Intelixentes Non Tripulados (AGASINT), a Denominación de Orixe Rías Baixas e as firmas Seresco e 3Edata.
Máis en detalle, o proxecto Aplicacións e uso de Robótica no manexo do Viñedo (acrónimo de ROBODRONVI) está subvencionado polo MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente) e polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e é un grupo operativo supra-autonómico que nace co obxectivo de impulsar a aplicación da robótica (aérea e terrestre) como ferramenta que facilite a toma de decisións operativas nas explotacións vitícolas por parte de viticultores e técnicos. Segundo informa o CSIC dende Santiago, co devandito labor de innovación preténdese “mellorar a competitividade, rendibilidade e sustentabilidade do sector vitivinícola español”.
O traballo do grupo desenvolverase até novembro de 2017. Arrincou cun exame pormenorizado e conxunto do estado actual das devanditas tecnoloxías. Unha vez rematado o diagnóstico, tomaranse as “decisións estratéxicas” oportunas para dar forma definitiva ao proxecto. A aplicación do mesmo, a partir do ano vindeiro, posibilitará ante todo o seguinte: o traballo real de trebellos robóticos nas explotacións, tanto a pé de viñedo como dende o ar (drones).
Segundo informa o CSIC, o roteiro a seguir non é só contribuír a mellorar as explotación, senón as posibilidades mesmas da intelixencia artificial de uso potencial nestas explotacións. “Como resultado deste proxecto”, explícase, “poderanse minimizar os inconvenientes que presenta a día de hoxe o uso destes prototipos de robots para uso terrestre e aéreo en viñedo, entre os que se poden citar a súa escasa flexibilidade, eficiencia e robustez e o seu alto custo operativo”.
A iniciativa tamén se dirixe a resolve a adaptación real destes sistemas robotizados ao eido dos viñedos con distintos sistemas de cultivo, así como minimizar o seu impacto ambiental, mellorar a calidade e sanidade da vendima e incrementar a rendibilidade da produción nos viñedos nos que se implementen.
Os socios do grupo
· Robotnik Automation, líder do consorcio.
· Catro adegas de distintas zonas vitícolas españolas: Bodegas Matarromera (Castela-León), Puerto Fino-Grupo Luis Caballero (Andalucía), Viticultores Heroicos Asturianos (Principado de Asturias) e Adegas Terrras Gauda (Galicia).
· Dúas empresas vinculadas ao subsector de novas tecnoloxías con aplicación en viticultura: Seresco e 3Edata Enxeñaría Ambiental.
· O CSIC, a través de dous grupos de investigación de dous centros de excelencia: Grupo de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia e Grupo de Percepción Artificial do Centro de Automática e Robótica (centro mixto coa Universidade Autónoma de Madrid).
· A Universidade de Santiago de Compostela a través do Departamento de Botánica da Facultade de Bioloxía.
· Dúas asociacións: Plataforma Tecnolóxica do Viño e Asociación Galega de Sistemas Intelixentes Non Tripulados.
· Dúas denominacións de Orixe: Jerez-Xeres-Xherry e Rias Baixas.
· Unha PEME: Vara y Pulgar, especializada no asesoramento vitícola sobre pragas e doenzas da vide colaboradora co Departamento de Sanidade Vexetal da Xunta de Andalucía.

Categorías: Ciencia

SmartPEME incrementa os seus asesoramentos TIC nun 50%

Lun, 08/28/2017 - 19:48

A rede SmartPEME, iniciativa da Deputación de Pontevedra para achegar a formación TIC aos emprendedores e autónomos da provincia, incrementou a súa actividade e o seu potencial de convocatoria en preto dun 50% ao longo dos últimos doce meses. Este medre, segundo sinalan fontes da entidade provincial, é aplicábel tanto ao número de persoas que se formaron a través dos obradoiros da rede como á cifra de empresas e participantes ás que se lles realizaron asesoramentos. Todo isto tradúcese en 3.266 profesionais formados en novas habilitades TIC entre xullo de 2016 e xullo de 2017, o que representa un incremento do 45,5 % respecto ao ano anterior, a través dos obradoiros semanais.
Ademais, un total de 1.766 pequenas e medianas empresas, persoas autónomas e persoas emprendedoras recibiron asesoramentos do equipo de profesionais de SmartPEME entre xaneiro e xullo de 2017, o que supón un incremento do 48 % respecto ao período anterior.
Segundo explica a Deputación, esta mellora ten en boa medida o seu punto de partida no “aumento do catálogo de servizos que lles presta o programa da Deputación de Pontevedra aos usuarios e usuarias”, o que se traduciu na incorporación recente de novas ferramentas como a posibilidade de realizar asesoramentos a través de videochamadas, “evitando desprazamentos e favorecendo que as persoas autónomas con horario comercial e coincidente co do asesoramento de SmartPEME poidan realizar as súas consultas”.
Por outra banda, a Deputación creou (ao abeiro do programa formativo) o servizo SmartPEME Conecta, que establece colaboracións coas principais asociacións do sector e que permite buscar provedores TIC a través “da creación de perfís cegos” para así “dar solucións ás necesidades ás que o programa non pode dar cobertura, con provedores locais de solvencia e xerando riqueza no sector da provincia”, explicou o goberno da entidade provincial, engadindo a importancia vindeira dun novo paquete de solucións TIC para persoas emprendedoras que estará axiña dispoñíbel a través da páxina web do programa. Segundo explica a Deputación, este guieiro presentarase adaptado a cada unha das fases do proxecto de emprendemento (inicio, en trámites de constitución e coa actividade comezada) e recollerá un conxunto de ferramentas escollidas especificamente para que “a implantación do seu uso sexa doada e rápida e cunha predominancia de programas libres e de uso gratuíto”.
A Deputación tamén lembra que SmartPEME ten realizado máis de 30 reunións de traballo cos axentes implicados: en primeiro lugar cos concellos, buscando que se convertan en protagonistas activos de cara ás empresas de cada unha das vilas da provincia e, en segundo lugar, co tecido asociativo sectorial e distintas entidades, dándolle voz ao tecido empresarial para chegar aos seus e ás súas asociadas e tamén pensando nas propias asociacións como usuarias potenciais.
Recordar que SmartPEME é un modelo de servizo orientado á mellora competitiva das pequenas e medianas empresas e á procura dunha melloría nas vendas e na eficacia e eficiencia das súas tarefas. “Este proxecto”, explica a institución que preside Carmela Silva, “abre novos eidos de actuación e alcanza novos grupos de interese coma os emprendedores, as asociacións empresariais e os axentes de dinamización en concellos”.
Para o seu desenvolvemento, os asesores e asesoras TIC das oficinas do Porriño, Cambados, Pontevedra, Lalín, Ponteareas e Vigo póñense en marcha itinerarios de obradoiros temáticos con diversos niveis de dificultade adaptados ás necesidades das empresas, eventos de networking trimestrais coa participación de profesionais de prestixio, colaboración con asociacións e promoción de alianzas institucionais, especialización sectorial dos asesores en función das necesidades da súa área de influencia, kits de asesoramento en novas tecnoloxías a emprendedores e emprendedoras, identificación e difusión das necesidades TIC aos provedores de solucións para as PEME e, tamén, impulso de novas carteiras de servizos de asesoramento.

Categorías: Ciencia

As páxinas de Facebook que promovan falsidades non poderán mercar publicidade

Lun, 08/28/2017 - 19:30

Nos últimos meses existe unha grande preocupación polo rol que toma Facebook na proliferación das novas falsas e os dixomedíxomes a través da Internet, chegando incluso a considerase que este tipo de informacións xogaron un papel importante na vitoria do actual presidente dos EE.UU., e aínda que inicialmente Facebook non quería admitir tal responsabilidade, finalmente iniciou unha serie de medidas para frear a divulgación das chamadas false news e facilitar a súa identificación.
Actualmente non permiten que os anunciantes introduzan publicidade que ligue a historias que fosen marcadas como falsas por organizacións independentes de verificación de novas, pero agora dan un paso adiante máis decidido, e se unha páxina comparte repetidamente historias consideradas como falsas castigarán a súa reincidencia impedíndolle anunciarse en Facebook.
Deste xeito, confían en reducir a distribución das novas falsas evitando que as páxinas que as difunden poidan mercar anuncios en Facebook para chegar a unha maior audiencia e así conseguir ingresos publicitarios dende as súas páxinas web (pois curiosamente as páxinas web con novas inventadas en vez de atender a intereses políticos na súa meirande parte responden directamente a intereses económicos, xa que as novas máis escandalosas, pese a non ser certas, atraen moito tráfico e, polo tanto, xeran moito espazo para inserir publicidade).
Se dende Facebook detectan que unha páxina cesa as súas malas prácticas, permitiralle volver a anunciarse na súa plataforma, pero destacan que as novas falsas son unha lacra para a comunidade, polo que loitan contra elas evitando que a súa creación sexa lucrativa, dificultando a súa distribución e achegando ferramentas para que os usuarios poidan tomar decisións informadas.

Categorías: Ciencia

A realidade mixta de Microsoft chegará ao mercado de cara ao Nadal

Lun, 08/28/2017 - 17:00

Este mes Microsoft iniciou a venda de cascos de realidade mixta para desenvolvedores, deixando claro que quería que houbese contidos que aproveitasen esta tecnoloxía cando chegue a actualización de outono de Windows 10, que serán a que incorpore a tecnoloxía coñecida como Windows Mixed Reality, que promete a democratización das tecnoloxías de realidade virtual sentando as bases dunha plataforma cun hardware cada vez máis asumible, de xeito que poderían conseguir unha penetración no mercado moito máis forte da que actualmente teñen as Oculus Rift e HTC Vive, que pese á súa relativa madurez están moi afastadas do grande público.
Mentres outras compañías se centraban na realidade virtual pura, dende Microsoft xa anunciaran en 2015 que preferían ser máis ambiciosos e mesturar tal tecnoloxía coa realidade, para o que desenvolveron HoloLens, un produto moi revolucionario pero extraordinariamente caro (inicialmente vendíanse por 3.000 dólares), que sentou unhas bases moi prometedoras que posibilitaron o seguinte paso, o dos cascos de realidade mixta para Windows, que finalmente chegarán ao mercado na campaña de Nadal a través de distintos partners de Microsoft.
Estes novos cascos buscan ser doados de instalar (evitando a instalación de sensores na habitación para detectar os movementos do usuario), ter un prezo asumible (os cascos custarán a partires de 399 dólares e funcionarán en ordenadores que custen a partires de 499 dólares, ou sexa, que custarían a metade que as solucións coas que compiten actualmente) e permitir que o usuario teña distintas opcións (ao ser unha plataforma poderán comercializarse cascos de numerosas marcas e deseños, e incluso diferir en características).
Para a realidade virtual convencional é preciso contar cun ordenador dunhas prestacións sumamente elevadas, que é algo do que Microsoft quere fuxir, de xeito que ofrecerán dous niveis ben diferenciados de experiencias, en función da potencia do equipo informático: co equipos con gráficas integradas e potencia limitada os cascos correrán a 60 imaxes por segundo, mentres que en ordenadores máis potentes, con gráficas discretas, os cascos poderán moverse a 90 imaxes por segundo. Ambas configuracións permitirán gozar do vídeo inmersivo e de videoxogos, só que mudará considerablemente a calidade de imaxe e o nivel de inmersión conseguido (xa que a velocidade de refresco da imaxe xoga un importante papel á hora de somerxer ao usuario nos mundos virtuais).
Pero o máis interesante do que vén de anunciar Microsoft é que non será preciso que agardemos unha chea de meses para ver contidos inmersivos para os novos cascos, senón que os contidos de realidade virtual que están dispoñibles en Steam serán compatibles, de xeito que o Nadal será un momento ideal para dar o salto a esta tecnoloxía emerxente, que busca facernos viaxar virtualmente a lugares afastados ou a mundos imaxinarios, facernos vivir experiencias máxicas e incluso xerar hologramas ao noso redor que poidan supor un grande cambio no xeito de entender a informática persoal no futuro.

Novo vídeo promocional da realidade mixta de Windows 10

Categorías: Ciencia

A Pantín Classic achegará radiografías en 4D dos movementos dos surfeiros

Lun, 08/28/2017 - 14:53

O Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) é (até 2020) o socio tecnolóxico do gran evento galego de surf: a Pull & Bear Pantín Classic Galicia Pro. Isto que significa? Pois que a un nivel xenérico, a entidade con sede na Coruña traballará en identificar “os retos tecnolóxicos do campionato co obxectivo de situalo como referente internacional en materia de innovación”. A un nivel máis concreto, porá en xogo recursos propios como unha tecnoloxía que é quen de avaliar e calibrar cousas como a forza que imprime o surfeiro á táboa ou a velocidade de execución dos seus xiros. A finalidade desta novidade, operativa nas probas que se van desenvolver dende este 29 de agosto até o 3 de setembro, é achegar “información obxectiva, medíbel e útil ao deportista e axudalo a evolucionar nas súas manobras e movementos”.
Ademais, a tecnoloxía despregada, chamada FlyThings Surf, fornecerá valor informativo para os relatores comunicadores encargados das retransmisións en directo e para o público, xa que os datos xerados visualizaranse nas pantallas instaladas para o seguimento da competición. Segundo lembra o ITG, FlyThings Surf proporcionará coñecemento do que aínda non dispón ningún outro campionato no mundo.
Preparación
Durante o últimos catro meses, un equipo de 8 enxeñeiros (informáticos, de telecomunicacións e industriais) de ITG traballou no deseño desta solución de telemetría. Para iso, desprazáronse a probas da primeira edición da Siroko Surf League, liga de surf española que xa celebrou as dúas primeiras competicións en Zarautz e Xixón e que remata coa competición de Pantín. O equipo do ITG fixo medicións tamén nos areais ferroláns de Pantín e de Baleo. Nestas probas, os surfeiros encargados de testar o produto foron Vicente Romero, top 100 na clasificación da World Surf League; e Rubén Sanmartin Mayobre, profesor de surf cunha extensa experiencia docente-deportiva.
A solución, polo miúdo
Segundo explica máis en detalle o ITG, FlyThings Surf é unha solución formada por un dispositivo hardware (un sensor de menos de 100 gramos de peso, 6 centímetros de diámetro e 2 de grosor que se instala na punta da táboa) e por un software que representa sobre a imaxe de vídeo os valores que acada o surfeiro en cada unha das súas manobras. “A información obtida permite valorar, de forma obxectiva, o esforzo, a habilidade e a destreza destes deportistas”, explican os integrantes do Instituto Tecnolóxico de Galicia, engadindo que os resultados finais proporcionan “unha radiografía 4D do deportista durante o tempo que estea na auga”. En termos concretos, permiten coñecer e discriminar os movementos e/ou manobras do deportista mediante o coñecemento e análise da posición exacta da táboa en tres eixos (tres dimensións) e o longo do tempo (cuarta dimensión). Polo que respecta ao sensor, de alta precisión e baixo consumo, é quen de rexistrar 50 datos por segundo. Estes son analizados e tratados con técnicas de intelixencia artificial dando como resultado “unhas estatísticas comprensíbeis para o espectador”, engaden os técnicos do ITG.
O acordo
A aplicación desta tecnoloxía no evento de Pantín é o resultado do acordo estratéxico asinado recentemente entre os organizadores da proba (o máis senlleiro e referencial da nosa terra e de todo o conxunto do territorio estatal) e o ITG para achegar cobertura tecnolóxica durante os vindeiros catro anos. Segundo explicaron, a solución que se vai empregar estes días é a primeira versión versión de FlyThings Surf. Os vindeiros desenvolvementos permitirán “cuantificar e diferenciar a tipoloxía de xiros ou tempos efectivos de traballo, aceleracións en puntos críticos da onda así como o seu rexistro en tempo real”. Por outra banda, prevese unha redución do tamaño do dispositivo nun 50%.

Categorías: Ciencia

A app para guiarnos nos centros de saúde xa foi obxecto de máis de 9.000 descargas

Lun, 08/28/2017 - 14:04

O Servizo Galego de Saúde (SERGAS) vén de facer balance da resposta xerada na cidadanía pola súa aplicación destinada a guiar aos pacientes polos centros sanitarios, a ferramenta móbil SIGUE (Sistema Intelixente de Xeolocalización de Usuarios en Edificio), habilitada en xaneiro co obxectivo de incrementar a eficacia e mellorar a atención nestes centros (e, tamén, de acurtar ao máximo o tempo que empregamos en entrar neles e sermos atendidos). Segundo fai saber o SERGAS, a aplicación xa foi obxecto de 9.117 descargas, 5.386 a través Google Play e 3.731 da App Store de Apple.
“A aplicación”, explica o Servizo Galego de Saúdo, “permite ofrecer un servizo de localización no interior de edificios onde non existe cobertura de abondo dos sinais de satélite utilizado polo GPS”. Asemade, posibilita cousas como consultar as citas programadas no sistema público de saúde, tanto en hospitais como en centros de saúde, ofrecéndonos a opción de iniciarmos a navegación ata o centro no que teñamos programada a cita.
A maiores, a ferramenta incorpora servizos como a suxestión de rutas internas até o punto público do hospital que elixamos; información sobre servizos non sanitarios do edificio (cafetería, prensa, etc.) e da súa contorna e máis a comunicación dunha posición dentro do centro a outros usuarios da app que figuren como contactos.
O SERGAS lembra tamén que “para o funcionamento desta aplicación móbil tense creado un sistema de cartografía de edificios para incorporar os mapas internos dos centros nos que funciona o sistema de guiado”. Polo de agora a ferramenta xa funciona no Hospital Lucus Augusti de Lugo, no Álvaro Cunqueiro de Vigo e no Hospital de Verín ademais de en 22 centros de saúde e no edificio de servizos centrais da Consellería de Sanidade.

Categorías: Ciencia

A Deputación de Lugo segue a impulsar nos concellos os empregos TIC

Lun, 08/28/2017 - 11:22

O venres 25 de agosto a Deputación de Lugo fixo reconto do emprego xerado pola institución provincial ao longo dos últimos tres meses no conxunto do territorio lugués. O balance veu da man do voceiro do Goberno da Deputación, Álvaro Santos Ramos. Segundo fixo saber creáronse 210 novos postos de traballo ao longo do devandito período. Esta actividade a prol da reactivación laboral artellouse a través de dúas iniciativas da Deputación, Ben Empregado 3 e DepuEmprego 2, arestora en activo. Por certo que unha parte importante dos empregos xerados a través destes programas (en empresas, entidades, colectivos sociais e concellos de todas as comarcas provinciais) tiñan novamente relación coas novas tecnoloxías da información e a electrónica. O obxectivo xeral da institución que preside Darío Campus é “combater o paro así como reforzar o fornecemento de servizos públicos en todos os concellos, especialmente en zonas rurais”.
Santos Ramos explicou que dos 210 novos postos, 129 son do Ben Empregado 3 e 81 do DepuEmprego 2. Ademais, engadiu que “representan o 46% da oferta de emprego que poremos a disposición de todos os lucenses mediante estas dúas programacións de xeración de emprego directa na provincia”. De feito, o obxectivo é impulsar co primeiro programa 150 empregos e co segundo 300. “Facémolo con 6,1 millóns de euros, cos que financiamos os custos laborais destes 450 novos traballadores nos 67 Concellos da provincia”, explicou, engadindo que nas vindeiras semanas, ofreceranse os restantes 240 postos de traballo.
Nas comarcas de Chantada, Quiroga e Lemos, a entidade provincial leva xerado nos últimos 90 días un total de 36 novos empregos en 9 concellos. Inclúense, entre os profesionais formados e incorporados ao mercado laboral, comunity managers, comerciais, peóns forestais, camareiros, limpadores ou coordinadores de proxectos transmedia, entre outros.
Na Comarca de Lugo, o Goberno Provincial creou nos últimos 90 días un total de 36 novos empregos en 5 municipios. Inclúense, entre outros, técnicos asesores, comerciais, recepcionistas, técnicos superiores en mercadotecnia e publicidade, comunity managers, técnicos informáticos, auxiliares administrativos, reporteiros de axencias de información, técnicos de medio ambiente, electricistas ou traballadores sociais.
Na Comarca da Mariña, a Deputación leva xerado nos últimos 90 días un total de 33 novos empregos en 12 concellos. Na listaxe de postos xerados hai peóns de xardinería, cociñeiros, técnicos forestais, biólogos ou auxiliares administrativos.
Na Comarca da Terra Chá, impulsáronse nos últimos tres meses un total de 33 novos empregos en 10 concellos. Entre estes novos empregos inclúense (entre outros moitos) mecánicos, auxiliares de produción en viveiros, carpinteiros metálicos e (novamente) community managers.
Polo que respecta ás comarcas da Montaña e da Ulloa, xeráronse un total de 34 novos empregos en 10 concellos e 27 postos en 3 municipios, respectivamente. No que atinxe á Sarria e a súa contorna, impulsáronse 11 novos empregos en cinco concellos.

Categorías: Ciencia

Máis de 160 concellos integráronse xa na Historia Social Única Electrónica

Lun, 08/28/2017 - 11:13
Xuntanza para o inicio da pilotaxe da HSUE nos concellos de Boqueixón, Brión, Tordoia e Viveiro, celebrada en verán do 2016

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia vén de informar do número de entidades locais que xa levaron a cabo a súa integración na Historia Social Única Electrónica (HSUE): trátase de 160 concellos xa. Como lembraremos, trátase dunha plataforma posta en marcha polo Goberno galego (a través de AMTEGA e a Consellería de de Política Social) para facilitar ao máximo a xestión dos datos relativos á nosa historia social, axilizando a coordinación de todas as persoas e entidades implicadas no fornecemento deste tipo de servizos. Por certo que segundo lembra a axencia que dirixe Mar Pereira, nos últimos tempos fíxose un especial esforzo para impulsar e mellorar a plataforma, engadindo novas funcionalidades como a sinatura dixital e integrándoa coa aplicación informática que empregan os traballadores dos servizos sociais comunitarios.
Segundo explica a AMTEGA, a integración de SIUSS (Sistema de Información de Usuarios de Servizos Sociais) na Historia Social Única Electrónica “facilita o intercambio de información entre os profesionais dos servizos sociais de ámbito local e autonómico”. Para a axencia, “este é un paso fundamental para completar a información da Historia Social Única Electrónica de cada individuo e incrementar a coordinación entre profesionais”.
A esta novidade, como dixemos, xúntase a incorporación da sinatura electrónica a través de HSUE, un engadido que permite xerar e asinar dixitalmente en HSUE os informes sociais normalizados e arquivalos na Historia Social Única Electrónica do individuo, “o que posibilita o envío de xeito telemático deste informe ás unidades tramitadoras”, engade AMTEGA.
En marcha hai xa un ano
A HSUE púxose en marcha pasado hai un ano nos concellos de Boqueixón, Brión, Tordoia e Viveiro. Tras unha fase de probas iniciouse a súa extensión a outros concellos co apoio da Federación Galega de Municipios e Provincias, a través dun convenio asinado en novembro. A día de hoxe, os traballadores sociais de máis 160 entidades locais teñen acceso á plataforma, podendo acceder ao expediente social de máis de 530.000 usuarios en formato electrónico.
En palabras de AMTEGA, “a extensión da Historia Social Única Electrónica supón un fito no eido dos servizos sociais semellante á posta en marcha da Historia Clínica no eido sanitario ao integrar nun mesmo sistema todos os datos relativos a historia social do individuo, incluíndo a situación persoal, social e familiar; as súas demandas, prestacións, servizos e recursos, así como as valoracións, intervencións, seguimento e avaliación por parte do sistema de Servizos Sociais, ademais de información referente a profesionais e a institucións e organizacións que interveñen nas mesmas”.
Ademais, engade a axencia, plataforma proporciona “unha identificación unívoca dos cidadáns”, ao empregar a numeración da tarxeta sanitaria e garante a seguridade no acceso á información a través do uso de certificado por parte dos profesionais, que accederán só aos datos e información necesaria para o desenvolvemento do seu labor.

Categorías: Ciencia

Vitae introdúcenos nas técnicas para acadar a máxima calidade no software

Lun, 08/28/2017 - 11:00

A academia galega Vitae Consultores vai organizar os vindeiros días unha interesante actividade formativa para axudar as nosos profesionais TIC na procura da máxima calidade nos seus traballos de desenvolvemento. A cuarta edición do Curso Fundamentos en Testing (PDF), cuarta edición, celebrarase na Coruña no Hotel Attica 21 os días 18 e 19 de setembro. Ao longo de 16 horas de contidos, introducirá aos participantes en metodoloxías avanzadas para optimizar os seus traballos de desenvolvemento de software. O curso, un achegamento integral aos coñecementos e ferramentas precisas para asegurar o factor calidade na creación de programas, subministra a opción de Certificación en Fundamentos de Testing polo programa de certificación ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), que é o estándar mundial para avaliadores de programas informáticos.
Segundo engade Vitae, os obxectivos desta actividade pasan por proporcionar os procedementos e métodos de meirande relevancia actual para capacitar aos asistentes na xestión, na planificación, no deseño e na execución de probas de software coa meirande eficacia. Desta maneira, os profesionais que participen no obradoiro terán a oportunidade de entender os conceptos clave das probas de software, asegurar un alicerce sólido para o medre profesional na área e comprender as técnicas básicas de validación de programas.
O curso está dirixido a profesionais da actividade de probas, como testers, analistas e enxeñeiros de probas, así como responsábeis de calidade de software. Tamén se encamiña a profesionais que desexen acadar unha visión avanzada e integral dos procesos de avaliación, como xefes de proxectos, analistas de negocio, xerentes, consultores TI e programadores.
A persoa encargada de impartir todos estes contidos será Aurelio Gandarillas Cordero, enxeñeiro en Informática e enxeñeiro técnico industrial en Electrónica, con máis de 25 anos de experiencia no sector das novas tecnoloxías da información e máis dunha ducia de anos como consultor e formador nos eidos do deseño, a implantación e a mellora dos procesos de desenvolvemento e calidade do software.

Categorías: Ciencia

Deixa de venderse a Xbox One orixinal

Ven, 08/25/2017 - 23:00

A pasada fin de semana Microsoft abriu as reservas da Xbox One X Edición Project Scorpio, a consola de videoxogos máis potente do mercado, que superou sobradamente as previsións da compañía, que confiaba en que tivese unha boa acollida, pero non que se esgotase en varios países á velocidade ao que o fixo (algunhas tendas practicamente quedaron sen reservas nunha hora) e están a confirmalo anunciando que a Xbox One X é xa a consola Xbox que máis rápido se esgotou no seu proceso de reservas.
Cómpre detallar que estamos falando dunha edición especial limitada, que deixará claro que se trata dunha das primeiras unidades ao contar coas palabras Project Scorpio gravadas no mando e na consola, confiándose que nas vindeiras semanas saian máis unidades en venda anticipada, pero xa non da edición limitada, senón da edición estándar da consola (que nin estará gravada nin incluirá de balde un soporte para poder colocar a consola en vertical).
A celebración das boas vendas da Xbox One X coincide co que poderiamos ver como a xubilación da primeira iteración da presente xeración, pois medios como Kotaku en Reino Unido están a dar conta do feito de que Microsoft xa non vende a Xbox One orixinal (que deixou de fabricarse hai meses) de xeito que a consola normal pasou definitivamente o relevo á Xbox One S, revisión que reducía o seu tamaño e consumo á vez que gañaba prestacións (como poder reproducir películas en Blu-ray 4K).
Na páxina web oficial de Xbox en España tampouco é posible adquirir a Xbox One orixinal, de xeito que a única opción actual é a Xbox One S, polo que enténdese que a vella consola só estaría dispoñible nas tendas onde conserven unidades en stock. É de esperar que as poucas unidades da Xbox One orixinal dispoñibles actualmente en tendas baixen de prezo para saldarse, pois en boa parte dos casos están máis caras que as Xbox One S, o que explica claramente que non se conseguisen vender nos últimos meses.

Categorías: Ciencia

A cámara de Facebook estrea un filtro para converternos no Rei da Noite

Ven, 08/25/2017 - 23:00

A vindeira fin de semana emitirase o derradeiro capítulo da sétima tempada de Game of Thrones, e como non podía ser doutro xeito, a estrea chega precedida por filtracións orixinadas polos responsables da intrusión dos sistemas informáticos da HBO, que están tentando que algúns medios dean detalles sobre como rematará a penúltima tempada da serie, para así prexudicar á compañía que rexeitou someterse á súa chantaxe.
Pero o feito os prexuízos causados pola filtración de información da HBO pode ir moito máis aló da aparición na Rede de episodios antes da súa estrea, divulgando numerosos contidos que poderían considerarse confidenciais e incluso que atentarían contra a intimidade das persoas (como datos de contacto de numerosos artistas), o que podería seguir dando que falar nos vindeiros meses, xa que agora aseguran que conseguiron vender a 3 usuarios da deep web 5 TB de datos roubados á HBO.
Pero non todo son malas novas relativas á HBO, senón que estes días, cando Game of Thrones despedirase durante bastantes meses cun episodio de preto de 80 minutos, decidiron colaborar con Facebook para estrear un filtro na cámara da súa aplicación móbil que permite converter ao usuario no Rei da Noite (o grande inimigo dos reinos de Poñente).

Categorías: Ciencia

Chrome permitirá silenciar páxinas web permanentemente

Ven, 08/25/2017 - 20:00

Non son poucas as ocasións nas que, navegando pola web, sorpréndenos unha páxina web ao invadir os altofalantes do noso equipo informático con publicidade, música ou a reprodución automática de vídeos, o que resulta moi intrusivo e molesto, de aí que na versión de Google Chrome para experimentos (Canary) estean a probar estes días unha nova funcionalidade que consistirá na posibilidade de poder silenciar unha páxina web directamente dende a burbulla de información da páxina.
Esta funcionalidade permitirá que os usuarios podamos facer que o navegador web non reproduza o son de páxinas web especialmente molestas, e aínda que tardará en estar presente na versión oficial de Google Chrome, os máis ansiosos poden xa probala executando Chrome Canary co parámetro —enable-features=SoundContentSetting.

Categorías: Ciencia

Euro-Par 2017 xuntará en Compostela a expertos internacionais en computación paralela e distribuída

Ven, 08/25/2017 - 19:00

A vindeira semana xuntaranse en Santiago de Compostela expertos de todo o mundo no ámbito da computación de altas prestacións para presentar e debater os últimos avances científico-técnicos en computación paralela e distribuída a nivel global durante o Congreso Internacional Euro-Par 2017, un dos foros de maior impacto do mundo e o máis importante de cuantos celébranse no continente europeo.
O evento na súa 23ª edición chegará a Galicia da man do CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información da Universidade de Santiago de Compostela), organizado polos investigadores adscritos ao centro Francisco Fernández Rivera, Tomás Fernández Pena, José C. Cabaleiro y Dora Blanco, membros do Grupo de Arquitectura de Computadores (GAC).
Euro-Par 2017 tratará distintos aspectos relacionados co mundo da computación paralela, desde cuestións teóricas sobre os supercomputadores, os procesadores de última xeración, as tarxetas gráficas ou as redes de interconexión, ata a programación de aplicacións destinadas a dar resposta a problemas de alta demanda computacional. En particular farase especial énfase en temas de máxima actualidade, como o paralelismo en sistemas multinúcleo, a computación na nube, a computación Big Data ou o consumo enerxético dos grandes supercomputadores.
O congreso contará coa presenza, entre outros, de tres figuras do paralelismo a nivel internacional David Padua, da Universidade de Illinois (EEUU); Ian Foster, da Universidade de Chicago (EEUU); e Jürgen Döllner, da Universidade de Postdam (Alemania). Polo que atinxe á industria, en Euro-Par 2017 participan tamén compañías tecnolóxicas de prestixio, como Intel ou HP.
Ao longo da conferencia presentaranse 50 traballos, escollidos de entre 177 propostas recibidas de grupos de investigación de todo o mundo. Por outra banda, ao abeiro do congreso celebraranse ata 10 obradoiros de temáticas moi específicas, sobre as que se incidirá especialmente. Unha das principais novidades respecto a edicións pasadas será o concurso de programación paralela, dirixido aos novos asistentes ao congreso e desenvolvida nos computadores do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).
A sesión inaugural terá lugar o vindeiro mércores 30 de agosto ás 8:30, e a ela asistirán o alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Juan Viaño, e o director do Centro de Supercomputación de Galicia, Javier García Tobío.

Categorías: Ciencia

5 anos de cadea para o máximo responsable de Samsung

Ven, 08/25/2017 - 11:33

Un tribunal surcoreano vén de ordenar a detención de Lee Jae-yong, herdeiro do imperio empresarial de Samsung polos cargos de suborno, malversación, perxurio e alterar as contas da empresa para agochar a doazón duns 43.300 millóns de wons (32,55 millóns de euros) para conseguir favores políticos, de xeito que o empresario tería que enfrontar 5 anos de cadea, o que faría que tivese que deixar a dirección da compañía que lidera dende 2014, cando o seu pai foi hospitalizado por un paro cardíaco. Curiosamente o proxenitor de Jae-yong tivera que deixar a dirección de Samsung durante un par de anos tras ser condenado por corrupción, e incluso o fundador da compañía abandonara o seu cargo por mor doutro escándalo (que incluso vedou ao seu primoxénito na empresa), de xeito que a saga familiar ten claras ligazóns con prácticas ilegais moi ligadas ao mundo da política, aínda que nos escándalos anteriores os empresarios non chegaron a ingresar en prisión.
Aínda que Lee Jae-yong é vicepresidente de Samsung, na práctica ocuparía a presidencia, aínda que a sucesión non se fixo efectiva porque supostamente o seu pai aínda está vivo, aínda que nos últimos anos foron frecuentes os rumores da súa morte e non se conseguiu ningunha evidencia de seguir con vida, xa que o seu ingreso hospitalario tratouse con total hermetismo, e numerosos investigadores tentaron verificar a condición de Lee Kun-hee sen éxito.
Dada a importancia global de Samsung no sector tecnolóxico a entrada en prisión de Jae-yong resulta preocupante, xa que a falta dunha dirección clara da compañía podería dificultar a toma de decisións, o que poder ser un serio problema nun mercado tan dinámico como o actual, aínda que non resultaría moi sorprendente que o herdeiro de Samsung recibise un indulto como aconteceu no pasado co seu pai, pois o peso de Samsung na economía surcoreana é tan importante que un mal funcionamento do conglomerado podería ter serias repercusións para o país.

Categorías: Ciencia

235 empregados públicos acóllense ao teletraballo como medida de conciliación

Xov, 08/24/2017 - 21:16

A directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Natalia Prieto, explicou hoxe en rolda de prensa que máis de 10.000 empregados do sector público autonómico están a utilizar a flexibilidade horaria e o teletraballo como medidas de conciliación familiar e laboral, logo de que estas iniciativas se puxeran en marcha en 2014. Prieto salientou a boa acollida destas medidas, que supoñen vantaxes tanto para a organización como para os traballadores. Ao tempo, melloran a organización e distribución do tempo de traballo, así como o coñecemento das necesidades dos distintos servizos.
Xa máis polo miúdo, detallou que a flexibilidade horaria pode motivarse ben por razóns de conciliación, ou de xeito automático. Naqueles casos derivados da necesidade de conciliación, a franxa de traballo permitida esténdese entre as 7:30 e as 18:30 horas de luns a venres (agás nos casos nos que sexa preciso establecer unha franxa de traballo obrigatoria). A flexibilidade autonómica mantén un horario fixo de presenza diaria de 9:00 a 14:30, mentres que a franxa flexible ata completar a xornada laboral é a restante, isto é, entre 7:30 e 9:00; e entre 14:30 e 18:30. Os horarios poden ser superiores ás 18:30 sempre que o centro permaneza aberto, e tendo como hora máxima as 20:00 horas. Ademais, os empregados con horario flexible poden compensar as posibles demoras no mes seguinte ao que se produza o incumprimento.
Ademais da flexibilidade, os empregados e empregadas públicas poden desenvolver as súas tarefas fóra das dependencias da Administración autonómica mediante o emprego das TIC, sempre e cando cumpran unha serie de requisitos e que a natureza do seu posto o permita.
O número máximo de xornadas que poderán efectuarse nesta modalidade serán de 3 á semana e a súa concesión, salvo prórroga, non excedera o ano de duración.
Actualmente, un total de 235 persoas prestan servizos a través desta modalidade de traballo non presencial, a maioría deles (167) nos servizos centrais. Deste total, 121 corresponden a prórrogas, froito da boa experiencia e beneficios desta medida. Por xénero, as mulleres representan o 57,14% das persoas que están teletraballando, e os homes, o 42,86%.
Os postos autorizados para teletraballo por tipoloxía son fundamentalmente asesores xurídicos, corpos de inspección (farmacéutica, urbanística, de traballo, de saúde pública...), tradutores, informáticos, e outros postos que desenvolven funcións que poden ser desempeñadas cun grao alto de autonomía e a distancia. Por porcentaxe, os informáticos supoñen o 34% dos postos autorizados, seguido por corpos de inspección (20%), asesores xurídicos (15%) e tradutores (2%).

Categorías: Ciencia

Unha xuíz determina que os vídeos de reaccións non vulneran o copyright

Xov, 08/24/2017 - 21:00
O matrimonio Klein celebrando a súa vitoria xudicial

Nos últimos anos os vídeos de reaccións, nos que se emprega un contido como orixe de comentarios, convertéronse en todo un xénero en YouTube, de aí que houbese moito interese sobre unha denuncia do creador da canle MattHossZone (Matt Hosseinzadeh) contra os responsables da canle H3H3 Productions (Ethan e Hila Klein) por ter publicado un vídeo no que recollían fragmentos dun vídeo para criticalos un a un, ou sexa, que empregouse a lexislación sobre copyright como un xeito de defenderse das críticas, o que claramente non se veu con bos ollos, o que facilitou que os denunciados puidesen conseguir rapidamente bastantes doazóns para sufragar a súa defensa e, finalmente gañar por considerar unha xuíz de New York que estabamos ante un caso de uso lexítimo de contidos audiovisuais alleos.
Aínda que iso non quere dicir que todos os vídeos de reaccións estean dentro do chamado fair use, en casos como este resulta evidente que a parte central son as críticas ao vídeo orixinal, e en ningún caso o vídeo derivado é un substituto do orixinal, polo que non habería motivo para condenar legalmente este tipo de prácticas, para tranquilidade de moitos youtubers que deste xeito é probable que non se teñan que someter a un bo número de reclamacións. O feito de que xa haxa unha resolución xudicial sobre os vídeos de reaccións é unha grande nova para moitos creadores que ven así lexitimado o formato das súas producións.

O vídeo obxecto da denuncia

Categorías: Ciencia

Xa é posible rexistrarse para participar no XGN R Encounter

Xov, 08/24/2017 - 13:49

O encontro informático Xuventude Galicia Net, este ano rebautizado como XGN R Encounter como referencia directa ao rol do operador de telecomunicacións R como patrocinador (e subministrador de conectividade) e da alianza coa rede Encounter (na que participan varios encontros deste tipo co patrocinio de Euskaltel), abriu hoxe a súa inscrición formal, de xeito que os usuarios xa poden completar todo o procedemento de reserva para facerse cunha das 1.044 prazas que estarán dispoñibles no recinto da Feira Internacional de Galicia en Silleda, sendo posible realizar tanto reservas a título individual como en grupo, permitindo esta última que os amigos que acudan xuntos á LAN Party poidan sentar xuntos.
Como novidade desta edición os participantes poderán seleccionar os postos nos que queren sentar tras confirmar a súa reserva de praza (pagando 30 euros por persoa), estando organizados os postos de xeito enfrontado e formando illas. No caso de non realizarse a reserva con antelación tamén será posible participar no encontro aboando 40 euros na propia party.
O encontro informático desenvolverase de xeito ininterrompido entre os días 8 e 10 de setembro contando cunha conexión simétrica á Rede de 10 Gbps para poder garantir unha boa calidade de acceso para os preto dun milleiro de ordenadores que poderán instalarse en Silleda para gozar de xogo en liña e moitas outras actividades ás que tamén completarán xogos e concursos tradicionais, conferencias, relatorios... que iranse detallando na páxina web do evento nos vindeiros días.

Categorías: Ciencia

Parallels Desktop 13 anticípase ás actualizacións de outono de macOS e Windows 10

Mér, 08/23/2017 - 14:24

Dende que os ordenadores de Apple funcionan con procesadores Intel teñen moito máis doado o contar cunha oferta de software, xa que, aparte das aplicacións para macOS, tamén poden correr Windows mediante arranque dual (Boot Camp) ou con solucións de virtualización, entre as que destaca Parallels Desktop, solución que o ano pasado estreou versión 12 para adaptarse a macOS Sierra e agora repite a xogada e estrea Parallels Desktop 13, versión preparada para macOS High Sierra e Windows 100 Fall Creators Update, ou sexa, que anticípase ás actualizacións de macOS e Windows que chegarán no outono.
Esta solución permite correr programas de Windows no Mac sen ter que mudar de sistema operativo, de xeito que as aplicacións de Windows poden verse como se fosen nativas de macOS, o que resulta moi cómodo para os millóns de usuarios de ordenadores de Apple que precisan no seu día a día algunha aplicación que non está dispoñible para o sistema operativo da compañía de Cupertino. Ao non precisar de empregar arranque dual para correr as aplicacións de Windows, Parallels permite uns fluxos de traballo eficientes, cun rendemento moi bo e facilitando o intercambio de ficheiros entre ambos sistemas operativos.
A nova versión de Parallels Desktop acelera o acceso a documentos de Windows até un 47%, permite que as aplicacións de Windows tiren proveito de Touch Bar do MacBook Pro, mellora a compatibilidade coas pantallas Retina, aproveita mellor a velocidade das unidades externas USB 3.0 e Thunderbolt e incluso integra protección fronte ás actualizacións de Windows.
Aínda que Parallels Desktop 13 está destinado principalmente para correr Windows 10/8.1/7 baixo macOS tamén é posible empregalo para utilizar Linux e Chrome OS.

Categorías: Ciencia

Demandan a Sony por dar a entender que varios dos seus móbiles eran somerxibles

Mér, 08/23/2017 - 12:16

Nos últimos anos Sony conseguiu facer destacar moitos dos seus smartphones pola súa resistencia á auga, pero mentres inicialmente as campañas de mercadotecnia era moi agresivas (dando a entender que os móbiles eran somerxibles, ou sexa, que podían empregarse, por exemplo, en piscinas para disparar fotografías e gravar vídeo baixo a auga), foron suavizando as imaxes para representar que simplemente os smartphones contaban con protección para evitar que se estragasen por mor da auga ante situacións fortuítas.
Pero a resistencia á auga de certos dispositivos causou estupor nos consumidores ao comprobar que, no caso de avaría por mor da auga, o servizo técnico non se facía cargo da reparación, o que motivou unha demanda colectiva nos EE.UU. que podería levar a Sony a ter que pagar aos afectados o 50% do prezo de venda orixinal dos terminais afectados.
Os smartphones incluídos na demanda serían os Xperia M2 Aqua, M4 Aqua e os da serie Z (dende o Xperia Z1 até o Xperia Z5, coas súas múltiples variantes), e os usuarios que no pasado topasen que Sony non se fixera cargo da reparación do seu teléfono conseguirían tamén unha extensión da garantía. O procedemento de unirse á demanda para solicitar a devolución do 50% do prezo de adquisición do smartphone estará aberto até o 30 de xaneiro de 2018.
Este tipo de acción xudicial carece de efecto fóra dos EE.UU., e parece difícil que agora se vaian tomar medidas a este lado do Atlántico, xa que a confusión entre somerxible e resistente á auga só podía producirse cos primeiros Xperia Z, e tras xurdir os primeiros problemas xa se coidaron de facer unha promoción máis rigorosa dos produtos.

Categorías: Ciencia

Páxinas