Final da fase galega do Rally Científico Matemático, comezo da fase internacional

Finalizada a proba galega do Rally matemática e a correspondente entrega de premios, o xoves día 30 de marzo na Facultade de Química, xa coñecemos os grupos que nos  representantarán na fase internacional que terá lugar en Toulouse.
1º de ESO Matemáticas
IES Plurilingüe Rosalía de Castro-Santiago. Curso 1º ESO A. Profesora Sara María López Álvarez.
2º de ESO Matemáticas
IES O Couto-Ourense. Curso 2º ESO B. Profesora Rosa Díaz Lama
3º ESO Matemáticas
IES Eduardo Blanco Amor-Ourense. Curso 3º B. Profesor Carlos Ferreiro García
4º ESO Matemáticas
IES Plurilingüe Rosalía de Castro-Santiago. Curso 4º ESO C. Profesora María del Carmen González Varela
4º ESO Ciencias
IES Rosais 2-Vigo.  Curso 4º B. Profesora Olga Mijón Pedreira.
Notas de prensa
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/19780/catro-ies-ganadores-rally-matematico-cientifico-participaran-final-toulouse