Programa Provisional do Congreso o Futuro da Educación

 

CONGRESO O FUTURO DA EDUCACIÓN. 

IGACIENCIA

Hora

Día 3 de xullo

9-10

Entrega de documentación (9-9:45)  

Inauguración (9:45h)

AULA 04

AULA 02

AULA 03/SALÓN

10-11

 

Internet das Cousas co Raspberry Pi

Manuel Díaz Regueiro

 

I

App Inventor O que fixemos en Inventa en  galego

Paz Freire Campo

IES Menéndez Pidal

No futuro ¿ educaremos?

Marisé Pérez Mariño

11-12

Realidade Aumentada

Proxecto AR-Sci

CESGA

 

DESCANSO

12:15-13:15

Ferramentas 2.0 para a avaliación

Manuela Cives (Colexio Peleteiro)

José Ignácio Salgado López, IES Leliadoura, A REVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA A TRAVÉS DA INTEGRACIÓN DOS DISPOSITIVOS MÓBEIS

Realidade Aumentada

Proxecto AR-Sci

CESGA

13:15-14:15

 Beatriz Padín (Colexio Peleteiro) SageMath, software matemático nas clases de Física e Matemáticas Mª Jesús Mourazos González (CPI As Mirandas) Xogos de ordenador de software libre e pensamento científico.

 

TEMPO LIBRE PARA XANTAR

16-17

Robótica con ARDUINO na Educación

 Beatriz Padín (Colexio Peleteiro) SageMath, software matemático nas clases de Física e Matemáticas

Microsoft Education

Gonzalo García, profesor do SEK El Atlántico

17-18

 Mesa redonda sobre o futuro da Educación

Gonzalo García, profesor do SEK El Atlántico

Luz Castro imaxin Software

18-18:15

DESCANSO

18:15-19:15

Robótica con ARDUINO na Educación

Tino Fernández Cueto

CIFP Ferrolterra

Elena Poncela (C.Peleteiro)

Actividades para utilizar a Raspberry Pi en clase de física e química, conectando sensores para medir diferentes magnitudes

Premio Scichallegue

O proxecto nova carta de Galicia

Manuel DIaz Regueiro

19:15-20:15

Luís Diéguez González, IES Politécnico de Vigo

PLC basado en arduino : controllino

 

 

 

 

Hora

Día 4 de xullo

10-11

Video en Educación

Xacobo de Toro  (IES de Malpica, Premios proxecta Innovación, Innovación Scientix)

André Antibi y Corinne Croc

El futuro de la educación

Coordinador del Rallye Mathematique sans Frontieres del IREM de Toulouse durante 25 años y del movimiento mclm y autor de la Evaluación por contrato de confianza.

 Impresoras 3D 

3d limitless

Impresoras 3D

11-12

 

DESCANSO

12:15-13:15

Continuación

Video en Educación

Xacobo de Toro Premios

André Antibi y Corinne Croc

El futuro de la educación

Coordinador del Rallye Mathematique sans Frontieres del IREM de Toulouse durante 25 años y del movimiento mclm y autor de la Evaluación por contrato de confianza.

 

 Impresoras 3D 

3d limitless

Aprender a usar mbots

Susana Oubiña (IES Castro Alobre de Vilagarcía)

13:15-14:15

¿Cómo aprenden las máquinas? ¿Qué se esconde detrás de la inteligencia artificial? Luís Sobrecueva Menéndez

 

TEMPO LIBRE PARA XANTAR

16-17

 

 PhenoloGIT

Ver os cambios na natureza empregando móbiles e mapas de xeolocalización.

María José Malmierca e Diego Nieto (CESGA)

Aprender a usar mbots

Susana Oubiña (IES Castro Alobre de Vilagarcía)

17-18

Táboas Fusión

Begoña López

 

Deseño paramétrico e fabricación dixital. Cortadoras laser e de fio quente

Obradoiro da ETSAC

José Vázquez

 

DESCANSO

18:15-19:15

Robótica educativa con EV3

Hugo Carrillo

Os Museos no futuro da Educación visto pola Rede Museística Provincial de Lugo

Encarna Lago

Juan Ignacio

Deseño paramétrico e fabricación dixital. Cortadoras laser e de fio quente

Obradoiro da ETSAC

José Vázquez

19:15-20:15

O Cubo Rubik e aplicacións

Manuel Rodríguez Sánchez