Rally 2º de ESO, Matemáticas. Pon aquí as respostas.