Selecciona os obradoiros (por orde de preferencia) aos que queres asistir

A asistencia a cada un dos obradoiros está limitada a 30 persoas. En caso de ser necesario, seleccionaremos a primeira opción das persoas que cubran este formulario seguindo a orde desta inscrición.
Completa os apartados de Número de Rexistro de Persoal (se eres funcionario/a ou se o tes), título/nº de rexistro noutro caso, centro de traballo ou diplomatura-licenciatura realizada. Datos precisos para facer a acta de asistentes e relatores.

Se a xente se apunta faremos cea conxunta o luns
Na mesa redonda falaremos de crear grupos interesados en elaborar material dixital, Se queres participar, apúntate aquí
Se estás interesado nalgunha revista de Igaciencia a 10 euros, cada unha, selecciona cales e podes ingresar na Conta de IGACIENCIA 2080-5192-48-3040006060 (é unha conta de novagaliciabanco). No concepto debe figurar o voso nome, se non coincide coa persoa que realiza o pago e a palabra revistas. Entregaranse nos descansos do congreso. As revistas 1 e 2 xa foron enviadas gratuitamente a cada IES ou CPI galegos. Pero sempre pode haber algunha persoa interesada. Pódense seleccionar múltiples opcións... Tamén un chaveiro, a 1 euro, de Tucho Mendez, feito coa súa impresora 3d