Grupo de traballo de construción dunha impresora 3D "Clone Wars"

Seguindo o proxecto "Clone Wars" tratariase de facer unha ou varias impresora 3d con materiais sinxelos
http://asrob.uc3m.es/index.php/Proyecto:_Clone_wars
Onde? en Lugo. En Coruña e Vigo xa existen estes grupos de traballo.
Un segundo grupo podería ser o de toma de datos para realizar medidas de experimentos en electricidade, magnetismo,  son, electrónica, mecánica, óptica e/ou calor.
con ExpEy
E un terceiro de proxectos con Arduino

II Congreso de Software Libre para Educación

O II Congreso de Software Libre para Educación (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas) e Educación celebrarase, en Santiago, a principios de xullo de 2013 como o primeiro congreso do ano pasado 2012 en Lugo.

Estades convidados e convidadas a participar levando un relatorio dos vosos traballos de aula. O Congreso pretende ser o lugar de encontro de todos os profesionais e profesores que utilizan na súa profesión, na súa empresa, ou no seu centro educativo, o software libre.

As actas do I congreso de Software Libre poderán conseguirse neste congreso.

Igaciencia promove e sostén o día da Ciencia e da Tecnoloxía en Galego

 O día da Ciencia e Tecnoloxía en Galego celebrarase o día 5 de novembro de 2012, apoiado por variass organizacións, entre elas IGACIENCIA, que fai o cartel. Para saber se unha organización é convocante ou non, abonda con  con mirar na súa páxina web.
Máis información en http://www.cienciaengalego.org
 O día 16 de outubro todos os centros deberían facer actividades coa  bicicleta (a ver si as elecións teñen un resultado distinto por unha vez).

Inscribirse no curso a distancia sobre Competencias matemáticas e artísticas con Geogebra (Arte con Geogebra)

Nos últimos tempos, e desde diversas autoridades e organismos faise un énfase crecente sobre a importancia do ensino das matemáticas en situacións e contextos preto dos estudantes e do seu

Sobrepasado o límite de matrícula no Congreso de software libre

As novas inscricións ao Congreso de Software libre científico, matemático e tecnolóxico quedarán en lista de reserva á espera de renuncias dos xa admitidos

Resumos dos relatorios

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE Plan 2012 AMTEGA

Jose Alberto Couto Losada. Amtega

eXeLearning e MOODLE na área de Tecnoloxía.

Pilar Anta Fernández

Profesora de Tecnoloxía no IES de Sabón Arteixo e Profesora Asociada C. C. da Educación UDC

Congreso homologado pola Consellería de Educación

Congreso homologado pola Consellería de Educación
O día 29 de maio a Consellería de de Educación homologou provisionalmente  por 16 horas o I Congreso de Software Libre
O 70% dos asistentes deben ser profesores do ensino público ou concertado. O 30% restante poden ser parados, da privada, etc..

Onde está o CEI-Nodus, onde se celebrará o I Congreso?

CEI-NODUS de Lugo
Onde está o
CEI-NODUS en Lugo (Aí tamén se pode ver como chegar vindo de Coruña,Santiago, etc)
Tedes un extenso aparcamento se entrades pola Avenida Paulo Fabio Máximo

Páxinas

Subscribirse a IGACIENCIA RSS