Novos poliedros 2023

Enviado por admin o Sáb, 09/16/2023 - 11:56

O ano 2023 foi especialmente intenso para Igaciencia no tema de impresión 3d: en Bridges 2023, en Canadá, en Schulpt 2023, en Génova, e coa publicación de un novo algoritmo para realizar o fractal de Menger e infinitas variantes del. Razón pola que introduciremos o cálculo dunha variante de Menger-Díaz entre as posibilidades de participación en Novos poliedros deste ano.

Convocamos, polo mes da Ciencia en galego 2023, e seguindo a homenaxear a Evarist Galois, o creador do concepto de grupo e da Simetría Científica que abrangue á Arte, ás Matemáticas, en especial a Física actual, a Química, A Cristalografía, os Grupos de Simetría planos (17) e aos grupos de Simetría espaciais (230), á  Cosmoloxía,...Por terceira vez e esta vez dándolle un pequeno toque fractal, e cara a Menger-Diaz ademais de extremadamente simétrico aos poliedros propostos. Diciamos o ano pasado que:

Imos testar a capacidade do galego para dar nomes universais coma poliedros, por exemplo. Sabemos xa que podemos nomear cada poliedro coñecido e dicilo perfectamente en galego. O galego pode cos poliedros. Pero o que nunca fixemos é inventar novos poliedros,  e darlles nome galego. Un novo paso de nivel para o galego.

Aqui poñemos uns cantos poliedros novos. Podedes detectar algún coñecido?- Os novos orixinais de Manuel Diaz Regueiro. O que vos pedimos é que fabriquedes un e o inmatriculedes (dádelle un nome galego). Iso é todo o concurso que durara ata o 1 de decembro e terá un pequeno premio para os 5 mellores equipos, ademais dalgún libro.

Desde logo cada centro pode dedicarse a un poliedro exclusivo para el. O primeiro paso é o de seleccionar o poliedro mediante o formulario que figura a continuación, depois daremos consellos para fabricalo en diversos materiais e con diversos medios e os criterios de valoración que se aplicarán no concurso.

En decembro publicarase na web de Igaciencia unha táboa na que figurara o modelo, a foto da construción realizada polo centro e o nome galego do poliedro escollido. Posteriormente se pode realizar unha exposición conxunta.

Escóllese por orde de inscrición. Prazo de inscrición ata o 23 de novembro.  Despois desa data pecharase a inscrición. Podes inscribir 2 niveis ou un nivel de 2 poliedros. Entrega dos poliedros por centro ata o 1 decembro. Entrega de premios o día 8 de decembro  as 11:30h en Santiago.

Animádevos xa! -É relativamente fácil. Seguindo un desenvolvemento plano dun novo poliedro ou imprimíndoo en 3d, neste concurso trátase de facelo real por calquera medio (Origami, cartolina, madeira, con mesmo impresión 3d, ou un vídeo coa renderización do STL) e de ter a posibilidade de inmatriculalo, darlle un nome galego e universal. Coa nosa axuda. Nota; non teñen porque ter a mesmas cores cas imaxes. Pode ser o resultado dunha impresora 3D en calquera cor. Ou con cartolina en calquera cor.

As citas, Hermann Weyl, o autor de Simetría, dicía que:
My work has always tried to unite the True with the Beautiful and when I had to choose one or the other, I usually chose the
Beautiful. O meu traballo sempre tratou de unir a verdade coa beleza e cando tiven que elixir entre unha ou a outra, eu, frecuentemente, elixin a beleza. Como consturír un poliedro e porque son importantes na educación por George Hart (en inglés). Tamén a súa Encyclopedia of Polyhedra. Como construir poliedros  Symmetry has always been attractive to mathematicians, and the most symmetric of all figures are the regular polyhedra, or Platonic solids. Aquí veremos figuras altamente simétricas.

Abrimos a inscrición o día 20 de setembro ás 10 horas.

Lembrade:

Este ano os poliedros parecen máis difíciles. Algúns si,  pero non tanto.

Unhas ideas básicas sobre o concurso

-O nome galego é importante.

-Só hai 5 premios este ano en metálico. Ainda que pode haber mencións especiais

-Os poliedros deben estar conseguidos para poder entrar no concurso

-Un único premio por centro  Os exemplos deste ano poñeranse definitivamente o día 20 de setembro.

Para os poliedros Menger-Diaz podedes escoller calquera das imaxes de construcións que aparecen nun dos dous artigos que podedes baixar de EasyChair (nos niveis baixos 1, 2 ou 3). Se queredes usar Rhino para crealos tedes o algoritmo neste vídeo. Se queredes deseñar unha figura propia seguindo o algoritmo, creade o cubo de existencia de 1 e 0 e enviademo, que eu volo devolverei coma STL. No caso de figuras tipo Menger con cubos é doado facelos co cubiños de madeira. Para saber que figura escolledes, dalgún dos artigos, nomeades o artigo, o número de figura e a), b), c),.... segundo sexa a primeira, segunda,... comezando pola esquerda.

Exemplos de novos poliedros 2023
  nivel 1  nivel 2

pincha cada imaxe

nivel 3  tipo e centro/s
1

Tipo fractal Sierpinski 3d en cada cara

 

2

Aquí cada unha das figuras tipo Menger-Diaz dos artigos de EasyChair

 

3

 

 

 
4

 
5

 

 

 
6

 
7

 

 

8

 

9

 
10

Tipo fractal Sierpinski 3d en cada cara
Datos do profesor/a